New Page 1

Na podlagi 7. in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03, sprememba 81/04) je Občinski svet Občine Loški Potok na 6. redni seji dne 12. 11. 2015 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2016

 

1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2016 znaša 0,002016 EUR letno oziroma 0,000168 EUR mesečno.

 

2. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.

 

Št. 422-0002/2015

Loški Potok, dne 26. novembra 2015

 

Župan

Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.