New Page 2

Številka: 005-VB-2014

Datum: 14.04.2014

 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

RAČUNOVODKINJI

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

 

 

 

VABILO

 

na 18. izredno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo v petek 18. aprila 2014 s pričetkom ob 16.30 uri

v sejni sobi občine Kobilje

 

 

Spoštovani!

 

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje zaradi prejema informacije, da bo v petek, 18.04.2014 v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT objavljen javni poziv za oddajo vlog projektov na 8. Javni poziv, ki bo po načelu »kdor prvi pride, prvi melje«. Na podlagi dogovora z člani Občinskega sveta občine Kobilje, ki se strinjajo s skrajnim rokom sklica seje in so potrdili svojo udeležbo sklicujem 18. izredno sejo občinskega sveta, občine Kobilje z naslednjim:

 

 

Predlogom dnevnega reda:

 

1. Potrditev DIIP za projekt Železna zavesa - kolesarski raj  (gradivo)

 

2. Novelacija IP za projekt VRPIC (gradivo)

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Župan

 

Stanko GREGOREC l.r.

 

 

 

 

Priloge:

- K točki 1: - DIIP Železna zavesa - kolesarski raj

- K točki 2: - Noveliran IP (gradivo bo posredovano najpozneje do 17.04.2014)