New Page 1

POROČILO

O IZIDU GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE MISLINJA NA LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010

 

               Občinska volilna komisija se je sestala dne 12.10.2010 ob 18. uri v sejni sobi Občine Mislinja.

               Na podlagi  zapisnikov o delu volilnih odborov je občinska volilna komisija o izidu glasovanja za župana Občine Mislinja, ugotovila naslednje :

 

I.

Na volitvah 10.10.2010 je imelo pravico voliti 3.922 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.

Skupno je glasovalo 2.612 volivcev ali  66,6% vseh volilnih upravičencev, od tega :

-       Na voliščih po volilnem imeniku            2.565 volivcev

-       Predčasno                                              42 volivcev

-       Po pošti                                                   5 volivcev

-       S potrdilom                                              0 volivcev

SKUPAJ                                                         2.612 volivcev

Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2.612.

·      Od tega 2.587 veljavnih glasovnic in 25 neveljavnih glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov :

Zap.št.

Ime in priimek

Število glasov

%

1.

ANDREJA ODER

619

23,93

2.

VIKTOR ROBNIK

1158

44,76

3.

FRANC ŠILAK

810

31,31

 

II.

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H), ugotovila, da noben od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Za drugi krog volitev sta bila za župana Občine Mislinja, na podlagi prejetih glasov uvrščena kandidata :

Zap.št.

Ime in priimek

Število glasov

%

1.

VIKTOR ROBNIK

1158

44,76

2.

FRANC ŠILAK

810

31,31

 

III.

               V drugem krogu sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Drugi krog rednih volitev za župana v Občini Mislinja bo določila državna volilna komisija. Predvidoma naj bi drugi krog rednih volitev za župana potekal 24. oktobra 2010.

               Pri izvedbi volitev  občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

               Komisija v zakonitem roku ni prejela pritožb.

 

Številka: 041-2/2010

Datum: 12.10.2010

 

 

Občina Mislinja

 

Predsednica Občinske volilne komisije

 

Ana Skobir, univ.dipl.prav., l.r.

Namestnica predsednice :

Vesna Skudnik,l.r.

Člani volilne komisije :

Cvetko Herlah,l.r.

Drago Krenker,l.r.

Vili Tovšak, l.r.

Marko Tovšak, l.r.

Roman Sinreih, l.r.

Karmen Pušnik, l.r.

Tajnik OVK

Drago Pogorevc, l.r.