New Page 2

Na podlagi 9. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled (Uradni list RS, št. 31/11) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 2. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel

 

SKLEP

O ENKRATNI DENARNI POMOČI OB ROJSTVU OTROKA

 

1.  člen

Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je:

a. vrednostni bon v višini 275,00 EUR ali

b. denarno nakazilo v višini 250,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun vlagatelja.

 

2.  člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 034-6/2014-10

Bled, dne 27.12.2014

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan