New Page 1

Evidenca o občinskih cestah in objektih

1. Naziv institucije:

Občina Vojnik

2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o občinskih cestah in objektih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 115. členu Zakona o cestah /ZCes-2/ upravljavec občinskih cest vodi evidence o občinskih cestah in objektih v skladu s predpisom, ki ureja način označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih.

5. Pravne podlage: Zakon o cestah /ZCes-2/ SOP 2022-01-3113
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): cestnoprometni predpisi
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Vojnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.10.2022
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Mojca Vodušek, e-pošta: mojca.vodusek@vojnik.si