New Page 3

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 38. redni seji dne 04. avgusta 2010 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

s katerim Občinski svet Občine Zavrč potrdi spremembo sedeža Občine Zavrč, Sprememba sedeža in naslova Občine Zavrč od 1.8.2010 je:

 

Občina Zavrč

Goričak 6

2283 Zavrč

 

Številka: 900-1/2009-030

Datum: 04. avgust 2010

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan