New Page 1

P O P R A V E K 

 

V preambuli Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/15 z dne 18. 9. 2015, se besedilo: »16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08)« pravilno glasi: »16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08)«.

 

Št. 9000-0005/2015-6

Kanal ob Soči, dne 27. oktobra 2015

 

Župan 

Občine Kanal 

Andrej Maffi l.r.