New Page 2

Številka:

032-0009/2014

Občina:

Občina Mozirje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Mozirje

Predlagatelj:

Župan Občine Mozirje

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi - UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/2012, 43/2012-ZUJF), 40. člen Zakona o javnih financah - UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011, 14/2013, 101/2013-popr. in 110/2011-ZDIU12) in 16. člen Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Mozirje

Datum:

24.11.2014

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

2. redna seja Občinskega sveta Občine Mozirje

Besedilo:

gradivo