New Page 1

 

Na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 17/96) je Občinski svet občine Vitanje na 25. redni seji 28. 2. 1997 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o podelitvi koncesije

 

 

Lapuh Marjanu, samostojnemu podjetniku, Liptovska 19, Slovenske Konjice – Dimnikarstvo in merjenje sajavosti dimnih plinov.

 

 

Sklep je potrjen z utemeljitvijo, da samostojni podjetnik Lapuh Marjan, Liptovska 19, Slovenske Konjice edini izvaja dimnikarske storitve v Občini Vitanje v skladu z zakonom o dimnikarski službi in je pokazal solidno in kvalitetno delo.

 

 

Glede na to se je izvajalec dejavnosti potrdil z vlogo na podlagi zainteresiranosti obeh strank, zato javnega razpisa ni.

 

 

Št. 061-025/97-03

 

 

Vitanje, dne 28. februarja 1997.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.