New Page 1

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se spremeni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 61/10 in 30/13), v nadaljevanju: Odlok.

 

2. člen 

 

V 4. členu Odloka se spremeni:

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

5.

197010

 

Domajinci – Ropoča – Kuzma

C R2-440

C R3-716

4.363

 

Rogaš. 1.074 m, Grad 5.623 m,

   

197011

Domajinci – Ropoča – Kuzma

C R2-440

C R3-716

4.363

vsa vozila

Kuzma 2.872 m

 

3. člen 

 

V 5. členu Odloka se spremeni:

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

39.

854020

 

Domajinski vrh – Domajnci

C 833160

C 333030

2.224

 

Puconci 244 m

   

854021

Domajinski vrh – Domajnci

C 833160

C 333030

2.224

vsa vozila

Rogaševci 264 m

Spremeni se tudi skupna dolžina javnih poti na 25.541 m.

 

4. člen 

 

V 5. členu Odloka se izbriše:

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

32.

530320

 

Cankova OŠ – cerkev

C R2-440

C R3-717

498

   
   

530321

Cankova OŠ – cerkev

C R2-440

Z HŠ 29J

384

vsa vozila

 
   

530322

Cankova OŠ – cerkev

O 530321

C R3-717

114

vsa vozila

 

35.

530350

 

Skakovci do HŠ.53/a

C R3-715

Z HŠ 53A

149

   
   

530351

Skakovci do HŠ.53/a

C R3-715

Z HŠ 53A

149

vsa vozila

 

40.

531000

 

Krašči – gasilski dom

C R2-440

C 354050

728

   
   

531001

Krašči – gasilski dom

C R2-440

C 354050

728

vsa vozila

 

 

5. člen 

 

V 5. členu Odloka se doda:

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ v (m)

NAMEN UPORABE

DOLŽINA V SOS. OBČINAH

32.

530320

 

Cankova OŠ – cerkev

C R2-440

C R3-717

692

   
   

530321

Cankova OŠ – cerkev

C R2-440

Z HŠ 29J

384

vsa vozila

 
   

530322

Cankova OŠ – cerkev

O 530321

C R3-717

114

vsa vozila

 
   

530323

Cankova ZD – župniš.

O 530321

C R3-717

99

vsa vozila

 
   

530324

Cankova nogomet. ig.

C R3-717

Z igrišče

95

vsa vozila

 

35. 

530350

 

Skakovci do HŠ.53/a

C R3-715

Z HŠ 53A

242

   
   

530351

Skakovci do HŠ.53/a

C R3-715

Z HŠ 53A

149

vsa vozila

 
   

530352

Skakovci do HŠ 50

O 530351

Z HŠ 50

93

vsa vozila

 

40.

531000

 

Krašči – gasilski dom

C R2-440

C 354050

799

   
   

531001

Krašči – gasilski dom

C R2-440

C 354050

728

vsa vozila

 
   

531002

Krašči Romi Les

C 354050

Z HŠ 81

71

vsa vozila

 

 

6. člen 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019 z dne 13. 3. 2019.

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-10/2019

Cankova, dne 13. marca 2019

                                                                                 Župan

                                                                                    Občine Cankova

                                                                                      Danilo Kacijan l.r.