New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. redni seji dne 12.10.2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

Stanovanje v Domu Krajanov Šenčur, Kranjska cesta 2, Šenčur v izmeri 56 m2   in stanovanje v Domu Krajanov Visoko, Visoko 67, v izmeri 49 m2, se opredelita kot tržni najemni stanovanji.

 

 

Številka: 007-3/2011

 

 

Datum: 12.10.2011

 

 

OBČINA ŠENČUR

 

 

Župan Miro Kozelj