New Page 2

Občinska volilna komisija Občine Tržič je na 9. korespondenčni seji, ki je potekala 4. 12. 2018, na podlagi 90. člena v povezavi s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja v drugem krogu volitev župana ter zapisnika o glasovanju po pošti sestavila

 

P O R O Č I L O 

o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Tržič na lokalnih volitvah, dne 2. decembra 2018 

 

A. Občinska volilna komisija Občine Tržič je ugotovila:

1. V volilne imenike na območju Občine Tržič je vpisanih 12.554 volivcev.

S potrdilom ni glasoval noben volivec.

Skupaj volivcev za območje občine: 12.554.

2. Glasovalo je:

Po volilnih imenikih: 6568.

S potrdilom: 0.

Skupaj glasovalo: 6568.

Od tega predčasno: 745, prispelo po pošti: 7.

3. Udeležba na lokalnih volitvah 2018 je bila 52,32 %.

B. DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA:

1. Na volitvah je od 12.554 volivcev vpisanih v volilne imenike glasovalo 6568 volivcev, od tega 745 na predčasnih volitvah in 7 po pošti. S potrdilom ni glasoval noben volivec.

2. Vseh oddanih glasovnic za župana je bilo 6568, od tega veljavnih glasovnic 6477.

3. Ker so bile prazne ali neveljavne iz drugih razlogov ali iz njih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 91 glasovnic.

4. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

Oddanih gl.: 6568

Neveljavnih gl.: 91

Veljavnih gl.: 6477

Zap.št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

1

Borut Sajovic 

4267

65.88

2

Pavel Rupar 

2210

34.12

           

Občinska volilna komisija Občine Tržič je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za župana Občine Tržič izvoljen:

BORUT SAJOVIC, _______________________________

C.

Občinska volilna komisija Občine Tržič bo na podlagi 90. člena v povezavi s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) izid volitev poslala županu, Državni volilni komisiji in predstavnikoma kandidatur ter objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in na podlagi 91. člena v povezavi s 108. členom tega zakona izvoljenemu kandidatu izdala potrdilo o izvolitvi.

 

Št. 041-1/2018/467(206)

Tržič, dne 4. decembra 2018

 

Teja Zajec Šolar l.r.

Predsednica Občinske volilne 

komisije Občine Tržič