New Page 1

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)je Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na seji dne 22. 11. 2018 sestavila

 

P O R O Č I L O 

o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018 

 

Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči v sestavi:

– dr. Dejan Valentinčič, predsednik

– Amedea Velišček, namestnica predsednika

– Sonja Kralj, članica

– Vesna Žbogar, članica

– Slavko Brezavšček, član

– Marta Murovec, namestnica članice

– Lojzka Reščič, namestnica članice

– Ivan Jericijo, namestnik člana

je na seji dne, 22. 11. 2018 ugotovila izid glasovanja za volitve župana Občine Kanal ob Soči, članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči ter izdelala to poročilo.

V volilni imenik z območja Občine Kanal ob Soči je bilo vpisanih 4686 volivcev, od katerih je glasovalo 2943 volivcev. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Volilna udeležba je znašala 62,8 %.

V volilne imenike po volilnih enotah je bilo vpisanih naslednje število volivcev:

– V volilni enoti 1 je bilo vpisanih 1796 volivcev,

– V volilni enoti 2 je bilo vpisanih 1598 volivcev,

– V volilni enoti 3 je bilo vpisanih 1292 volivcev.

Na podlagi zapisnikov 17 volilnih odborov iz volišč, odbora za predčasno glasovanje in odbora za glasovanje po pošti je občinska volilna komisija ugotovila, da je glasovalo 2943 volivcev, in sicer:

– v volilni enoti 1 je na voliščih glasovalo 1.102 volivcev,

– v volilni enoti 2 je na voliščih glasovalo 960 volivcev,

– v volilni enoti 3 je na voliščih glasovalo 803 volivcev.

Na volišču za predčasno glasovanje je glasovalo 67 volivcev.

Po pošti je glasovalo 11 volivcev.

 

I. 

 

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA

Za župana je glasovalo 2943 volivcev, od tega je bilo 2925 veljavnih glasovnic in 18 neveljavnih glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

– Tina Gerbec, ki jo je predlagala stranka SD – Socialni demokrati, Občinska organizacija Kanal je prejela 1677 glasov, kar je 57,33 % vseh glasov;

– Andrej Maffi, ki ga je predlagala stranka SLS – Slovenska ljudska stranka, Izvršilni odbor občinskega odbora Kanal je prejel 778 glasov, kar je 26,60 % vseh glasov;

– Bojan Marinič, ki ga je predlagala Slavica Bavdaž in skupina volivcev, je prejel 470 glasov, kar je 16,07 % vseh glasov.

Večino veljavnih glasov je prejela kandidatka Tina Gerbec, roj. 4. 4. 1979, stanujoča Srednje 2, Ročinj. Ker je kandidatka prejela več kot polovico vseh veljavno oddanih glasov, je bila za županjo izvoljena v prvem krogu glasovanja in drugi krog 2. decembra 2018 ne bo potreben.

 

II. 

 

REZULTATI GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

Za člane občinskega sveta je glasovalo 2943 volivcev, od tega je bilo 2876 veljavnih glasovnic in 67 neveljavnih glasovnic.

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je sestavljen iz 17 članov. Iz volilne enote 1 (Anhovo-Deskle) je 6 članov, iz volilne enote 2 (Kanal) je 6 članov in iz volilne enote 3 (okolica) 5 članov.

V vseh volilnih enotah je kandidatne liste vložilo 6 političnih strank in ena lista.

Posamezne liste kandidatov so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01

Zap. št.

Ime liste 

Št. glasov

 % glasov

2

Lista za zdravje in kakovost bivanja

294

26.61

6

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

199

18.01

1

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

176

15.93

4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

145

13.12

5

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

131

11.86

7

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

95

8.60

3

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

65

5.88

VOLILNA ENOTA 02

Zap. št.

Ime liste 

Št. glasov

 % glasov

5

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

190

19.53

6

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

187

19.22

2

Lista za zdravje in kakovost bivanja

167

17.16

1

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

131

13.46

7

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

128

13.16

4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

97

9.97

3

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

73

7.50

VOLILNA ENOTA 03

Zap. št.

Ime liste 

Št. glasov

 % glasov

6

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

277

34.67

4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

129

16.15

7

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

102

12.77

5

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

83

10.39

2

Lista za zdravje in kakovost bivanja

74

9.26

1

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

74

9.26

3

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

60

7.51

Volivci so v vseh treh volilnih enotah skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) pri listah kandidatov podelili posameznim kandidatom tudi preferenčne glasove.

Preferenčni glasovi, ki so jih prejeli posamezni kandidati na listah:

VOLILNA ENOTA 01

Ime liste: 1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

Preferenčnih glasov: 125 Glasov lista: 176 71.02 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Valentinčič Andrej 

43 

24.43 

Brdar Hasib 

37 

21.02 

Velušček Liljana 

19 

10.80 

Markočič Mirjam 

10 

5.68 

Šuligoj Marijana 

4.55 

Krivec Luka 

4.55 

Ime liste: 2 Lista za zdravje in kakovost bivanja

Preferenčnih glasov: 148 Glasov lista: 294 50.34 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Bavdaž David 

35 

11.90 

Berlot Matjaž 

31 

10.54 

Bevčar Stanič Valentina 

30 

10.20 

Makorič Bevčar Anastazija 

29 

9.86 

Đerić Alen 

22 

7.48 

Mavrič De Matteis Nika 

0.34 

Ime liste: 3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 35 Glasov lista: 65 53.85 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Čibej Boltar Ljudmila 

11 

16.92 

Levpušček Klemen 

12.31 

Filej Andraž 

7.69 

Kašček Jože 

6.15 

Skočir Ana 

6.15 

Valantič Mišigoj Petra 

4.62 

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 74 Glasov lista: 145 51.03 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Čargo Miha 

43 

29.66 

Ivančič Rihard 

15 

10.34 

Maffi Marko 

6.21 

Leskovar Bolterstein Teheira 

4.14 

Zimic Janja 

0.69 

Ime liste: 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 79 Glasov lista: 131 60.31 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Valentinčič Jože 

41 

31.30 

Colja Vanda 

22 

16.79 

Lazar Boris 

6.87 

Kodelja Milan 

2.29 

Vidić Nadja 

2.29 

Rejec Majda 

0.76 

Ime liste: 6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 101 Glasov lista: 199 50.75 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Lovišček Lara 

31 

15.58 

Goljevšček Luka 

29 

14.57 

Bevčar Vid 

24 

12.06 

Melink Andreja 

3.52 

Gorjanc Ambrož 

3.02 

Lokar Sergeja 

2.01 

Ime liste: 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 63 Glasov lista: 95 66.32 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Koncut Bruno 

21 

22.11 

Stanič Bojan 

17 

17.89 

Maffi Andrej 

9.47 

Makuc Tanja 

8.42 

Tinta Maruša 

5.26 

Bitežnik Marta 

3.16 

VOLILNA ENOTA 02

Ime liste: 1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

Preferenčnih glasov: 98 Glasov lista: 131 74.81 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

 

Velušček Grega 

39 

29.77 

 

Gregorčič Andraž 

27 

20.61 

 

Jerončič Nataša 

11 

8.40 

 

Stojanović Milka 

6.11 

 

Žabota Milenka 

6.11 

 

Nanut Marijan 

3.82 

 

Ime liste: 2 Lista za zdravje in kakovost bivanja

Preferenčnih glasov: 87 Glasov lista: 167 52.10 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Križnič Ivan 

25 

14.97 

Erzetič Manca 

20 

11.98 

Božič Primož 

19 

11.38 

Žorž Darja 

17 

10.18 

Obid Nejc 

1.80 

Jurečič Lijana 

1.80 

Ime liste: 3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 25 Glasov lista: 73 34.25 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Kodelja Simeon 

10 

13.70 

Čelešnik Petra 

10.96 

Gabrijelčič Boris 

5.48 

Gerbec Barbara 

2.74 

Gradišar Janez 

1.37 

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 43 Glasov lista: 97 44.33 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Zimic Milica 

19 

19.59 

Jakončič Boris 

8.25 

Jug Švab Jerneja 

6.19 

Šuligoj Silvester 

6.19 

Dugar Agata 

4.12 

Ime liste: 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 134 Glasov lista: 190 70.53 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Bucik Marko 

59 

31.05 

Komac Franc 

32 

16.84 

Dolenc Klelija 

31 

16.32 

Požar Oli 

10 

5.26 

Mencin Ksenija 

0.53 

Wolhar Marija 

0.53 

Ime liste: 6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 90 Glasov lista: 187 48.13 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Djurić Risto 

27 

14.44 

Knafelc Eva 

26 

13.90 

Jurca Borut 

18 

9.63 

Simić Ana 

11 

5.88 

Simčić Saša 

2.67 

Montini Vanja 

1.60 

Ime liste: 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 98 Glasov lista: 128 76.56 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Nanut Peter 

46 

35.94 

Pirih France 

34 

26.56 

Cotič Vanja 

12 

9.38 

Šabeder Mojca 

2.34 

Velišček Erika 

2.34 

Karnel Dušan 

0.00 

VOLILNA ENOTA 03

Ime liste: 1 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

Preferenčnih glasov: 58 Glasov lista: 74 78.38 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Žabar Alenka 

26 

35.14 

Bernik Erik 

14 

18.92 

Testen Kos Nejc 

13 

17.57 

Šuligoj Urban 

5.41 

Fujs Klavdija 

1.35 

Ime liste: 2 Lista za zdravje in kakovost bivanja

Preferenčnih glasov: 41 Glasov lista: 74 55.41 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Perkon Adrijana 

14 

18.92 

Ipavec Gabrijela 

11 

14.86 

Širok Pavel 

12.16 

Velušček Primož 

8.11 

Mišigoj Lilijana 

1.35 

Ime liste: 3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 27 Glasov lista: 60 45.00 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Humar Ivan 

19 

31.67 

Markič Jožko 

13.33 

Jakopič Hermina 

0.00 

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 60 Glasov lista: 129 46.51 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Valentinčič Jože 

46 

35.66 

Bajt Boštjan 

5.43 

Pavšič Nina 

3.10 

Pavšič Silvana 

2.33 

Ime liste: 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 47 Glasov lista: 83 56.63 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Štrukelj Aleksander 

36 

43.37 

Zimic Zoran 

8.43 

Tušar Roman 

2.41 

Markič Milojka 

1.20 

Ipavec Marinka 

1.20 

Ime liste: 6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 202 Glasov lista: 277 72.92 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Kolmančič Vladimir 

70 

25.27 

Prinčič Simon 

65 

23.47 

Jakopič Benjamin 

32 

11.55 

Melink Mateja 

21 

7.58 

Gerbec Tina 

14 

5.05 

Ime liste: 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 55 Glasov lista: 102 53.92 %

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

Colavini Bruno 

37 

36.27 

Božič Mihaela 

13 

12.75 

Koren Dragica 

2.94 

Bavdaž Julijan 

1.96 

Romare Metoda 

0.00 

Upoštevajoč 13., 14., 15., 16., 17. in 18. člen ZLV, ki urejajo proporcionalni sistem glasovanja, so bili upoštevajoč tudi oddane preferenčne glasove, v Občinski svet Občine Kanal ob Soči izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 1:

Skupno število mandatov: 6

SMC – Stranka modernega centra

Andrej Valentinčič, ________________________________

Lista za zdravje in kakovost bivanja

David Bavdaž, ________________________________

Matjaž Berlot, ________________________________

SDS – Slovenska demokratska stranka

Miha Čargo, ________________________________

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Jože Valentinčič, ________________________________

SD – Socialni demokrati

Lara Lovišček, ________________________________

VOLILNA ENOTA 2:

Skupno število mandatov: 6

SMC – Stranka modernega centra

Grega Velušček, ________________________________

Lista za zdravje in kakovost bivanja

Ivan Križnič, ________________________________

NSI – Nova Slovenija krščanski demokrati

Simeon Kodelja, ________________________________

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Marko Bucik,________________________________

SD – Socialni demokrati

Risto Djurić, ________________________________

SLS – Slovenska ljudska stranka

Peter Nanut, ________________________________

VOLILNA ENOTA 3:

Skupno število mandatov: 5

SDS – Slovenska demokratska stranka

Jože Valentinčič, ________________________________

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Aleksander Štrukelj, ________________________________

SD – Socialni demokrati

Vladimir Kolmančič, ________________________________

Simon Prinčič, ________________________________

SLS – Slovenska ljudska stranka

Bruno Colavini, ________________________________

 

III. 

 

REZULTATI GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

KRAJEVNA SKUPNOST ANHOVO-DESKLE

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 55

Neveljavnih gl.: 11

Veljavnih gl.: 44

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

STEVAN PAŠOSKI 

44

100.00

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 118

Neveljavnih gl.: 26

Veljavnih gl.: 92

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

BORIS LAZAR 

49

53.26

 

SREČKO MARKIČ 

43

46.74

VOLILNA ENOTA 04

Oddanih gl.: 112

Neveljavnih gl.: 12

Veljavnih gl.: 100

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

LUKA GOLJEVŠČEK 

100

100.00

VOLILNA ENOTA 05

Oddanih gl.: 43

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 43

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

RAJKO BREŠČAK 

32

74.42

 

BORIS VELIŠČEK 

11

25.58

VOLILNA ENOTA 06

Oddanih gl.: 40

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 40

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

VLADIMIR GRKOVIČ 

40

100.00

VOLILNA ENOTA 07

Oddanih gl.: 315

Neveljavnih gl.: 54

Veljavnih gl.: 261

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

ALEKSANDER BOLTAR 

183

70.11

 

ANTON LESKOVAR BOLTERSTEIN 

153

58.62

VOLILNA ENOTA 08

Oddanih gl.: 272

Neveljavnih gl.: 18

Veljavnih gl.: 254

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

JOŽE VALENTINČIČ 

140

55.12

 

EDI KONJEDIC 

98

38.58

 

MAFALDA SEDMAK 

91

35.83

KRAJEVNA SKUPNOST KAL NAD KANALOM

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 55

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 55

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

BRUNO COLAVINI 

40

72.73

 

ROBERT LIPIČAR 

38

69.09

 

MATEJ PODGORNIK 

30

54.55

 

ERNA OKROGLIČ 

22

40.00

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 20

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 18

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 

VLADIMIR KOLMANČIČ 

18

VOLILNA ENOTA 03

Oddanih gl.: 41

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 41

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

BRANKO JERIČ 

33

80.49

 

PETRA PIRIH KODELJA 

28

68.29

 

ANDREJ OKROGLIČ 

11

26.83

VOLILNA ENOTA 04

Oddanih gl.: 36

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 36

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

PRIMOŽ ŠULIGOJ 

28

77.78

 

UROŠ ZUPANČIČ 

25

69.44

 

DAVID IPAVEC 

11

30.56

VOLILNA ENOTA 05

Oddanih gl.: 29

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 28

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

DARJAN LIPUŠČEK 

28

100.00

KRAJEVNA SKUPNOST KAMBREŠKO

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 43

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 42

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

ANTON MELINK 

28

66.67

 

ZDENKO BERNIK 

22

52.38

 

NEVENKA MAKAROVIČ 

20

47.62

 

METODA GERBEC 

20

47.62

 

MARJAN IPAVEC 

15

35.71

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 23

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 22

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

DORA RAVNIK 

12

54.55

 

SREČKO TOMAZETIČ 

9

40.91

KRAJEVNA SKUPNOST KANAL

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 399

Neveljavnih gl.: 21

Veljavnih gl.: 378

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

FRANC KOMAC 

237

62.70

 

BORUT JURCA 

193

51.06

 

VANJA MONTINI 

167

44.18

 

BORIS JAKONČIČ 

119

31.48

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 235

Neveljavnih gl.: 23

Veljavnih gl.: 212

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

MARTA BRELIH 

114

53.77

 

BRANKO DOLENC 

107

50.47

 

IVO KODERMAC 

100

47.17

VOLILNA ENOTA 03

Oddanih gl.: 35

Neveljavnih gl.: 16

Veljavnih gl.: 19

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 

RISTO DJURIĆ 

19

VOLILNA ENOTA 05

Oddanih gl.: 73

Neveljavnih gl.: 6

Veljavnih gl.: 67

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 

RENATO ŠKODNIK 

67

VOLILNA ENOTA 06

Oddanih gl.: 30

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 28

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

MIRAN GABRIJELČIČ 

28

100.00

VOLILNA ENOTA 08

Oddanih gl.: 40

Neveljavnih gl.: 11

Veljavnih gl.: 29

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

OLI POŽAR 

29

100.00

KRAJEVNA SKUPNOST LEVPA

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 93

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 90

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

PETER BREZAVŠČEK 

77

85.56

 

ROK ŠTRUKELJ 

57

63.33

 

IZIDORA GROSAR 

56

62.22

 

MARINKA IPAVEC 

55

61.11

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 52

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 49

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

ALBIN LEVPUŠČEK 

37

75.51

 

IVAN HUMAR 

27

55.10

 

MOJCA PUŠNAR 

23

46.94

 

ROMAN TUŠAR 

19

38.78

KRAJEVNA SKUPNOST LIG

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 63

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 63

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

DUŠAN ŽNIDAČIČ 

54

85.71

 

BOGDAN MARKIČ 

45

71.43

 

ADRIJANA VELIŠČEK 

40

63.49

VOLILNA ENOTA 03

Oddanih gl.: 20

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 20

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

VILJEM KOFOL 

20

100.00

 

SVEN BOŽIČ 

15

75.00

KRAJEVNA SKUPNOST ROČINJ-DOBLAR

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 170

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 166

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

SIMON PRINČIČ 

117

70.48

 

BORUT MUGERLI 

103

62.05

 

BOJAN MALNIČ 

94

56.63

 

JAKA KRALJ 

79

47.59

 

MOJCA DUGAR 

76

45.78

 

PRIMOŽ KOREN 

72

43.37

 

MATEJA MELINK 

57

34.34

 

DRAGICA KOREN 

44

26.51

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 48

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 48

     

 

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

 % glasov

 

MARKO MALNIČ 

36

75.00

 

ANDREJKA KRAGELJ ŠLEBIR 

26

54.17

 

VLADIMIR MOČILNIK 

24

50.00

V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni:

KRAJEVNA SKUPNOST ANHOVO-DESKLE

VOLILNA ENOTA 01

Stevan Pašoski,________________________________

VOLINA ENOTA 02

Boris Lazar,________________________________

VOLILNA ENOTA 04

Luka Goljevšček,________________________________

VOLILNA ENOTA 05

Rajko Breščak, ________________________________

VOLILNA ENOTA 06

Vladimir Grkovič, ________________________________

VOLILNA ENOTA 07

Aleksander Boltar, ________________________________

Anton Leskovar Bolterstein,________________________________

VOLILNA ENOTA 08

Jože Valentinčič, ________________________________

Edi Konjedic, ________________________________

Mafalda Sedmak, ________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST KAL NAD KANALOM

VOLILNA ENOTA 01

Bruno Colavini, ________________________________

Robert Lipičar, ________________________________

Matej Podgornik,________________________________

VOLILNA ENOTA 02

Vladimir Kolmančič, ________________________________

VOLILNA ENOTA 03

Branko Jerič, ________________________________

Petra Pirih Kodelja, ________________________________

VOLILNA ENOTA 04

Primož Šuligoj, ________________________________

Uroš Zupančič, ________________________________

VOLILNA ENOTA 05

Darjan Lipušček, ________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST KAMBREŠKO

VOLILNA ENOTA 01

Anton Melink, ________________________________

Zdenko Bernik, ________________________________

Nevenka Makarovič, ________________________________

Metoda Gerbec, ________________________________

Marjan Ipavec, ________________________________

VOLILNA ENOTA 02

Dora Ravnik, ________________________________

Srečko Tomazetič, ________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST KANAL

VOLILNA ENOTA 01

Franc Komac, ________________________________

Borut Jurca, ________________________________

Vanja Montini, ________________________________

VOLILNA ENOTA 02

Marta Brelih, ________________________________

Branko Dolenc, ________________________________l

Ivo Kodermac, ________________________________

VOLILNA ENOTA 03

Risto Djurić, ________________________________

VOLILNA ENOTA 05

Renato Škodnik, ________________________________

VOLILNA ENOTA 06

Miran Gabrijelčič, ________________________________

VOLILNA ENOTA 08

Oli Požar,________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST LEVPA

VOLILNA ENOTA 01

Peter Brezavšček,________________________________

Rok Štrukelj, ________________________________

Izidora Grosar, ________________________________

Marinka Ipavec,________________________________

VOLILNA ENOTA 02

Albin Levpušček,________________________________

Ivan Humar, ________________________________

Mojca Pušnar, ________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST LIG

VOLILNA ENOTA 01

Dušan Žnidarčič, ________________________________

Bogdan Markič,________________________________

Adrijana Velišček, ________________________________

VOLILNA ENOTA 03

Viljem Kofol, ________________________________

Sven Božič, ________________________________

KRAJEVNA SKUPNOST ROČINJ-DOBLAR

VOLILNA ENOTA 01

Simon Prinčič, ________________________________

Borut Mugerli, ________________________________

Bojan Malnič, ________________________________

Jaka Kralj, ________________________________

Mojca Dugar, ________________________________

VOLILNA ENOTA 02

Marko Malnič, ________________________________

Andrejka Kragelj Šlebir, ________________________________

Vladimir Močilnik, ________________________________

 

Št. 041-0004/2018-244

Kanal ob Soči, dne 22. novembra 2018

 

dr. Dejan Valentinčič l.r.

Predsednik občinske volilne komisije