New Page 2

Številka: 044-VB-2012

 Datum: 08.11.2012

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

RAČUNOVODKINJI

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje

 

SKLICUJEM

11. izredno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo 16. novembra 2012 s pričetkom ob 17 h v sejni sobi občine Kobilje

 

Spoštovani!

 

Zaradi potrebe po predstavitvi trenutne situacije projekta Regijski inovacijski center, kot rezultat sprememb/usklajevanja na projektu in zaradi načrtovanega sklica Zbora občanov sklicujem 11. izredno sejo občinskega sveta, z naslednjim: (gradivo)

 

 

Predlogom dnevnega reda:

1. Trenutna situacija projekta Regijski inovacijski center

 

Župan

 Stanko GREGOREC l.r.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Priloge:

- K točki: - Gradivo bo svetnikom posredovano najpozneje do 13.11.2012
 

Številka: 045-VB-2012

Datum: 20.11.2012

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

RAČUNOVODKINJI

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV PREDSTAVNIKOM RRA MURE IN ZEU D.O.O.

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje

 

SKLICUJEM

nadaljevanje 11. izredno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo 20. novembra 2012 s pričetkom ob 17 h v sejni sobi občine Kobilje

 

Spoštovani!

 

Na podlagi dogovora na prvem delu 11. izredne seje, ki je potekala 16.11.2012 sklicujem nadaljevanje 11. izredne sejo občinskega sveta, z naslednjim:

 

Predlogom dnevnega reda:

1. Trenutna situacija projekta Regijski inovacijski center

 

Župan Stanko GREGOREC l.r.

Vljudno vabljeni!

 

Priloge:

- K točki: - Gradivo so svetniki že prejeli