New Page 2

Številka:

0321-003/2014-001

Občina:

Občina Lovrenc na Pohorju

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju

Predlagatelj:

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

Zakonska podlaga:

14. člen Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 13/11, 17/14), 49. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, s spremembami in dopolnitvami) in 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 (UGSO št.: 15/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju

Datum:

6.4.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

11. redna seja Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju

Besedilo:

gradivo