New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. redni seji dne 12.10.2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

Sprejme se cena zemljišč ob občinskih cestah in sicer za:

 

 

gradbena zemljišča

60,00 EUR /m2, 

kmetijska zemljišča

8,50 EUR/m2,

gozdna zemljišča

2,50 EUR/m2.

Sprejeta cena velja za občinske investicije, zaključene v letu 2011 ter pričete v letu 2011 in vnaprej.

 

 

Številka: 007-2/2011

 

 

Datum: 12.10.2011

 

 

Občina Šenčur

 

 

Župan Miro Kozelj