New Page 2

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 18/09, 6/17) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradne objave slovenskih občin, št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. seji dne 27. 6. 2019 sprejel

 

SKLEP

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O CENIKU STORITEV REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE ROGAŠOVCI

 

1. člen

Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015, 60/2016) se spremeni tako, da se doda nov 2a. člen, ki glasi:

 

"UPORABNINA ZA PAVILJON NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI

 

Velikost

Cena z DDV

5 x 5 m

40,00 €

 

Cena vključuje montažo in demontažo paviljona ter prevoz na območju Občine Rogašovci."

 

2. člen

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 019-1/2015-8

Datum: 27. 6. 2019

 

 

Občina Rogašovci

 

Edvard Mihalič, župan