New Page 2

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, je občinska volilna komisija Občine Kidričevo, na seji, dne 13. 10. 2010, sprejela

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA V OBČINI KIDRIČEVO NA LOKALNIH VOLITVAH

 

I.     VOLILNA UDELEŽBA

            Na volitvah, dne 10. oktobra 2010, je imelo pravico glasovati 5650 volivcev, od tega jih je glasovalo 3163 volivcev oziroma 55,98 %.

            Na predčasnih volitvah od 5. oktobra do 7. oktobra 2010  je glasovalo 39 volivcev.

            Po pošti so glasovali 4 volivci.

 

II.   VOLILNI IZID VOLITEV ZA ŽUPANA

            Na volitvah za župana je bilo oddanih 3163 glasovnic, od tega je bilo 44 neveljavnih glasovnic in 3119 veljavnih glasovnic.

            Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Kandidat

št. glasov

% glasov

1. Jožef Medved

327

10,48

2. Damjan Medved

587

18,82

3. mag. Silvestra Klemenčič

185

5,93

4. Franc Planinšek

456

14,62

5. dr. Vladimir Korošec

888

28,47

6. Anton Leskovar

676

21,67

            Noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev za župana. Drugi krog volitev se opravi med kandidatoma, ki sta dobila v prvem krogu največ glasov.            To sta:

1.    dr. Vladimir Korošec

roj. 21.10.1955; stalno prebivališče: Njiverce, Proletarska ulica 14; poklic: doktor geografskih znanosti; delo, ki ga opravlja: ravnatelj

Predlagatelj: Socialni demokrati in LDS Liberalna demokracija Slovenije

2.    Anton Leskovar

roj. 17.02.1967; stalno prebivališče: Lovrenc na Dr. polju 108; poklic: dipl. ekonomist; delo, ki ga opravlja: vodja priprave proizvodnje.

Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka

 

 

Številka: 040-4/2010

Kidričevo, dne 13.10.2010

 

 

Občina Kidričevo

 

Občinska volilna komisija

 

predsednica

 

Matilda Klasinc

Člani

 

Franc Frangež

 

Mateja Tekalec

 

Suzana Horvat