New Page 2

Številka: 9000-0004/2020-1

Datum: 7. 4. 2021

 

VABILO

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (UGSO, št. 53/15)

 

sklicujem

7. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki bo potekala

 

od ponedeljka, 12. aprila 2021

do srede, 14. aprila 2021 do 15. ure.

 

DNEVNI RED: 

1. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica (gradivo)

2. Predlog potrditve zaprte liste kandidatov Razvojnega sveta regije (RSR) Podravje za programsko obdobje 2021-2027 (gradivo)

3. Predlog odloka o prvih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Oplotnica (1 SD OPN) — I. obravnava (gradivo)

4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini pare. št. 1004/1, 1004/2 in 1004/3 k.o. Brezje pri Oplotnici (gradivo)

5. Informacije (gradivo)

- Poročilo o delovanju Večnamenske športne dvorane za obdobje 1-12/2020

- Poročilo o delovanju Večnamenskega prostora na Prihovi za leto 2020

- Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica za leto 2020

 
Priloga: glasovnica

 

Obrazložitev:

 

Zaradi preprečitve širjenja okužb z novim korona virusom se sklicuje dopisna seja Občinskega sveta Občine Oplotnica. Občinski svet Občine Oplotnica v izrednih razmerah (koronavirus) opravlja svoje delo na dopisnih sejah. Predlog sklepa (glasovnica), ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če se je za sklep v določenem roku opredelila večina oddanih glasov.

 

Prosimo, da glasovnico izpolnite ter jo najkasneje  do srede, 14. aprila 2021 do 15. ure vrnete na naslov Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica ali po elektronski pošti: obcina@oplotnica.si.

 

Pravočasno bodo prispele glasovnice, ki bodo do navedene ure posredovane po pošti ali do navedene ure posredovane skenirane po elektronski pošti na naslov; obcina@oplotnica.si 

 

V kolikor nimate možnosti oddati glasovnice na noben izmed navedenih načinov, bomo upoštevali tudi telefonsko glasovanje.

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan