New Page 2

 

Na podlagi 7. in 18. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) ter 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03, sprememba 81/04) je Občinski svet Občine Loški Potok na 15. redni seji dne 11. 12. 2009 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2010

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2010 znaša 0,0018 EUR letno oziroma 0,00015 EUR mesečno.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 422-0026/2009

 

 

Hrib - Loški Potok, dne 11. decembra 2009

 

 

Župan Občine Loški Potok

 

 

Janez Novak l.r.