New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) in 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 10/87, 4/88 in 10/94), je Občinski svet občine Komen na seji dne 22. 11. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2002

 

 

1

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Komen za leto 2002 znaša 0,67 SIT/m2.

 

 

2

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

 

 

Št. 06202-18/01-1

 

 

Komen, 22. novembra 2001.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.