New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorišnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorišnica

Predlagatelj:

Župan Občine Gorišnica

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP in ZSPDPO) in 16. člen Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorišnica

Datum:

9.11.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

Besedilo:

gradivo