New Page 1

 

Na podlagi 6. člena uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 11. in 12. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 23. 10. 1997 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o ceni komunalnih storitev

 

 

1

 

 

S tem odlokom se spremeni sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Ribnica št. 05-VM-385-4/92 z dne 15. 4. 1992 tako, da glasi:

 

 

Prispevek za razširjeno reprodukcijo v višini 25% od enostavne reprodukcije se združi in vključi v osnovno ceno dejavnosti:

 

 

– E 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

 

 

2

 

 

Ta odlok začne veljati 31. 12. 1997.

 

 

 

 

 

Št. 385-1/97

Predsednik Občinskega sveta občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 24. novembra 1997.

Peter Rus, dr. med. l. r.