New Page 3

Na podlagi 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 108/03) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 8. redni seji dne 2. 11. 2011 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2012

I.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu 2012 znaša 0,0600 centa mesečno.

II.

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2012 dalje.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-056/2011

Podčetrtek, dne 3. novembra 2011

Župan

Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.