New Page 2

Na podlagi sprejetega statuta občine Cerklje dne 20. 4. 1995 izdajam

 

SKLEP

O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ IN POVPREČNIH  STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA ZEMLJIŠČ V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM  ZA LETO 1998

 

1.     člen

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je:

 

-        naselje Cerklje        114.450,00 SIT

-        ostala naselja         103.550,00 SIT

 

2.     člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so:

 

                      individualna raba kolektivna raba

naselje Cerklje              15.100,00 SIT   15.100,00 SIT

ostala naselja               13.800,00 SIT   13.800,00 SIT

 

3.     člen

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so določeni na dan 31. 12. 1997.

 

4.     člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

 

Številka: 015-03-1551/97

Datum:   02. 12. 1997

župan

Franc Čebulj