New Page 1

Evidenca prejemnikov denarne pomoči ob rojstvu otroka

1. Naziv institucije:

Občina Loški Potok
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca prejemnikov denarne pomoči ob rojstvu otroka
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Seznam vsebuje novorojence in prejemnike denarne pomoči (starše).

5. Pravne podlage:

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 131/2006, 94/2014)

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Loški Potok
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:

Ni omejitev

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: vinko.kosmerl@loski-potok.si
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Viljem Vesel, e-pošta: viljem.vesel@loski-potok.si