New Page 2

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet občine Bled na 10. redni seji dne 4.9.2012 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI BLED

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Bled (Uradni list RS, št. 55/2009), v nadaljevanju: odlok.

 

2. člen

V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremenijo in dodajo naslednje javne poti (JP):

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

10.

512050

512052

O 512051

C. Gorenjskega odreda II

Z HŠ 3

73

 

V

16.

512080

512082

C 012100

Cesta v Vintgar II

Z HŠ 14

48

 

V

17.

512090

512091

C 013080

Črtomirova ul.-Kajuhova c.

C 013010

187

 

V

18.

512090

512092

O 013042

Črtomirova ul. I

Z HŠ 28

82

 

V

19.

512090

512093

O 013042

Črtomirova ul. II

C R3 643

154

 

V

23.

512110

512111

C R1 209

Gregorčičeva ul. I

C 013010

150

 

V

24.

512110

512112

O 512111

Gregorčičeva ul. II

Z HŠ 12

56

 

V

27.

512140

512141

C R3 634

Zdravstveni dom Bled

Z HŠ 1

98

 

V

54.

512270

512271

C 013010

Kumerdejeva ulica I

Z HŠ 11

110

 

V

55.

512270

512272

O 512271

Kumerdejeva ulica II

O 512273

102

 

V

56.

512270

512273

C 013010

Kumerdejeva ulica III

Z HŠ 20

111

 

V

64.

512300

512303

O 512302

Mladinska cesta III

Z HŠ 11

45

 

V

126.

512630

512631

C 012040

Želeška cesta I

C R1 209

696

 

V

138.

512740

512741

C 512690

Pungart

Z HŠ 5

76

 

V

139.

512750

512751

C 013580

Triglavska ulica I

O 013583

199

 

V

143.

512780

512781

C 013070

Polje I

Z HŠ 9

242

 

V

152.

512830

512832

O 512831

Dolina II

Z HŠ 5

37

 

V

173.

513050

513052

O 513051

Obrne II

Z HŠ 4c

90

 

V

199.

513410

513411

C R1 209

Mlino-Selo

C 513100

1.971

 

V

217.

513960

513965

O 513964

Boh. Bela V

Z HŠ 60

82

 

V

221.

512030

512033

C 012040

Cankarjeva-Alp penzion

Z tenis

204

 

V

222.

512110

512113

C 013010

Gozdarska ul.

Z HŠ 12

146

 

V

223.

512210

512213

O 512211

Kajuhova cesta III

Z HŠ 34

101

 

V

224.

512500

512503

O 512501

Savska cesta III

Z HŠ 19

87

 

V

225.

512550

512555

O 512551

Triglavska cesta IV

Z HŠ 25

96

 

V

226.

512630

512632

O 512631

Želeška cesta II

O 512401

55

 

V

227.

512750

512752

O 512751

Triglavska ulica II

Z HŠ 10

75

 

V

228.

512750

512753

C 013580

Gorenjska ulica

Z HŠ 32

68

 

V

229.

512780

512783

C 013570

Polje III

O 512781

187

 

V

230.

513050

513053

O 513051

Obrne III

Z HŠ 9

56

 

V

231.

513090

513096

O 513091

Bodešče V

Z HŠ 28

30

 

V

 

3. člen

V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se iz seznama javnih poti (JP) izvzamejo naslednje javne poti (JP):

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

4.

512020

512023

O 512022

Alpska cesta III

O 512024

103

 

V

50.

512240

512243

C 012030

Koritenska cesta III

Z HŠ 25

122

 

V

53.

512260

512261

C R1 209

Park hotel

Z hotel

181

 

V

58.

512280

512282

O 512281

Levstikova ulica II

Z HŠ 22

133

 

V

65.

512310

512311

C 513340

Mlinska cesta-Šobec

C 012050

127

 

V

 

4. člen

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Bled znaša 65.493 m (65,493 km).

 

5. člen

V kategorizacijo občinskih javnih cest v Občini Bled se doda naslednja javna pot za kolesarje (KJ):

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Vrsta prometa

1.

984800

984801

C 349110

TNC Lesce-Bled

C 012010

133

658 Radovljica

K

 

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini Bled znaša 133 m (0,133 km).

 

6. člen

Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.

 

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-144(507) z dne 30.05.2012 in št. 37162-3/2012-222(507) z dne 06.08.2012.

 

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 007-1/2012-8

Bled, 10.9.2012

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan