New Page 2
 

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 7. 10. 2013 sprejel

 

O D L O K

 

o kategorizaciji občinskih javnih cest  v Občini Moravske Toplice

 

1. člen

 

Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 

2. člen

 

Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

 

– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Moravske Toplice.

 

3. člen

 

Lokalne ceste so:

 

– ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in naselji v sosednjih občinah in

 

– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Opis odseka | Konec|Dolžina|Preostala|

 

| št.|      |      | odseka|              |odseka|odseka |dolžina v|

 

|    |      |      |       |              |      |  [m]  | sosednji|

 

|    |      |      |       |              |      |       |  občini |

 

|    |      |      |       |              |      |       |   [m]   |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 1. |010030|010033|  C R2 |Bogojina-     | C R3 | 7.398 |         |

 

|    |      |      |  442  |Motvarjevci   |  724 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 2. |010030|010034|   O   |Bukovnica-    | C R2 | 1.174 |3.754    |

 

|    |      |      | 010033|Bukovniško j.-|  442 |       |Dobrovnik|

 

|    |      |      |       |Dobrovnik     |      |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 3. |010030|010036|C AC A5|Gančani-      | C R2 | 1.235 |2.640    |

 

|    |      |      |       |Ivanci-       |  442 |       |Beltinci |

 

|    |      |      |       |Bogojina      |      |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 4. |265010|265011|   C   |Noršinci-     | C R2 | 2.175 |         |

 

|    |      |      | 269070|Martjanci     |  442 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 5. |265030|265031|  C R2 |Tešanovci-    |   C  | 1.854 |         |

 

|    |      |      |  442  |Mlajtinci     |269070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 6. |265040|265041|  C R2 |Filovci-      | C R2 | 2.941 |         |

 

|    |      |      |  442  |Renkovci      |  439 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 7. |265050|265051|  C R2 |M. Toplice-   | C R3 | 6.099 |         |

 

|    |      |      |  442  |Fokovci       |  725 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 8. |265060|265061|  C R2 |Tešanovci-Selo| C R3 | 7.117 |         |

 

|    |      |      |  442  |              |  725 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 9. |265070|265071|   O   |Bogojina-Vučja|   C  | 4.283 |         |

 

|    |      |      | 010033|Gomila        |265060|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 10.|265080|265081|   C   |Tešanovci-G.  |   C  | 3.528 |         |

 

|    |      |      | 265060|Moravci       |265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 11.|265090|265091|   C   |Sebeborci-    | C R1 | 3.611 |5.745    |

 

|    |      |      | 265210|Krnci-Bokrači |  232 |       |Puconci  |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 12.|265100|265101|   C   |Sebeborci-    |   C  |  922  |         |

 

|    |      |      | 265210|odsek Krnci   |265090|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 13.|265100|265102|   C   |Odsek Krnci-  |   C  | 1.216 |2.770    |

 

|    |      |      | 265090|Bokrači       |265090|       |Puconci  |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 14.|265110|265111|  C R3 |Sebeborci-    |   C  | 6.009 |         |

 

|    |      |      |  725  |Bedenik-      |265120|       |         |

 

|    |      |      |       |Kančevci      |      |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 15.|265120|265121|  C R3 |Fokovci-      |   C  | 3.835 |         |

 

|    |      |      |  725  |Kančevci      |265190|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 16.|265140|265141|   C   |Kukeč-Ivanovci|   C  | 2.355 |         |

 

|    |      |      | 265110|              |265120|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 17.|265150|265151|  C R3 |Selo-         | C R3 | 5.543 |         |

 

|    |      |      |  725  |Motvarjevci   |  724 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 18.|265170|265171|  C R3 |Fokovci-      |   C  | 2.803 |         |

 

|    |      |      |  725  |Ratkovci      |265190|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 19.|265180|265181|  C R3 |Prosenjakovci-| C R3 | 5.540 |         |

 

|    |      |      |  724  |Ivanjševci    |  724 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 20.|265180|265182|  C R3 |Ivanjševci-   |   C  | 3.777 |         |

 

|    |      |      |  724  |Ratkovci      |265190|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 21.|265190|265191|  C R3 |Berkovci-     |   C  | 4.968 |1.290  G.|

 

|    |      |      |  724  |Križevci      |265110|       |Petrovci |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 22.|265210|265211|  C R3 |Sebeborci-    | C R1 | 2.366 |         |

 

|    |      |      |  725  |Lapovec       |  232 |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 23.|265220|265221|  C R3 |Martjanci-    |   C  | 5.529 |         |

 

|    |      |      |  725  |Fokovci       |265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 24.|269070|269071|  C R1 |M. Sobota-    |   C  | 6.212 |2.550  M.|

 

|    |      |      |  232  |Noršinci-     |010030|       |Sobota   |

 

|    |      |      |       |Ivanci        |      |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

| 25.|333070|333071|   C   |Mačkovci-     | C R1 |  149  |15.098   |

 

|    |      |      | 197080|Šalamenci-    |  232 |       |Puconci  |

 

|    |      |      |       |Puconci       |      |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

 

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Moravske Toplice znaša 92.639 m (92,639 km).

   

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis odseka

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

1.

010030

010033

C R2 442

Bogojina-Motvarjevci

C R3 724

7.366

 

2.

010030

010034

O 010033

Bukov.-Bukov.J.-Dobrov.

C R2 442

1.174

3.754 Dobrovnik

3.

010030

010036

C AC A5

Gančani-Ivanci-Bogojina

C R2 442

1.235

2.640 Beltinci

4.

265010

265011

C 269070

Noršinci-Martjanci

C R2 442

2.176

 

5.

265030

265031

C R2 442

Tešanovci-Mlajtinci

C 269070

1.852

 

6.

265040

265041

C R2 442

Filovci-Renkovci

C R2 439

2.940

 

7.

265050

265051

C R2 442

M. Toplice-Fokovci

C R3 725

6.085

 

8.

265060

265061

C R2 442

Tešanovci-Selo

C R3 725

7.114

 

9.

265070

265071

O 010033

Bogojina-Vučja Gomila

C 265060

4.280

 

10.

265080

265081

C 265060

Tešanovci-G. Moravci

C 265050

3.515

 

11.

265090

265091

C 265210

Sebeborci-Krnci-Bokrači

C R1 232

3.611

5.745 Puconci

12.

265100

265101

C R3 725

Sebeborci-odsek Krnci

C 265090

997

 

13.

265100

265102

C 265090

Odsek Krnci-Bokrači

C 265090

1.216

2.770 Puconci

14.

265110

265111

C R3 725

Sebeborci-Bedenik-Kanč.

C 265120

5.991

 

15.

265120

265121

C R3 725

Fokovci-Kančevci

C 265190

3.827

 

16.

265140

265141

C 265110

Kukeč-Ivanovci

C 265120

2.338

 

17.

265150

265151

C R3 725

Selo-Motvarjevci

C R3 724

5.540

 

18.

265170

265171

C R3 725

Fokovci-Ratkovci

C 265190

2.803

 

19.

265180

265181

C R3 724

Prosenjakovci-Središče-Ivanjševci

C R3 724

5.529

 

20.

265180

265182

C R3 724

Ivanjševci-Ratkovci

C 265190

3.761

 

21.

265190

265191

C R3 724

Berkovci-Križevci

C 265110

4.968

1.290 G. Petrovci

22.

265210

265211

C R3 725

Sebeborci-Lapovec

C R1 232

2.313

 

23.

265220

265221

C R3 725

Martjanci-Fokovci

C 265050

5.533

 

24.

269070

269071

C R1 232

M. Sob.-Noršinci-Ivanci

C 010030

6.212

2.550 M. Sobota

25.

333070

333071

C 197080

Mačkov.-Šalamen.-Pucon.

C R1 232

149

15.098 Puconci

  Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Moravske Toplice znaša 92.525 m (92,525 km).
   

5. člen

 

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo mestnih in krajevnih cest (LK), so:

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|   Opis    |Konec |Dolžina|Preostala|

 

| št.|      |      | odseka|  odseka   |odseka|odseka |dolžina v|

 

|    |      |      |       |           |      |  [m]  |sosednji |

 

|    |      |      |       |           |      |       | občini  |

 

|    |      |      |       |           |      |       |   [m]   |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 1. |265340|265341|  C R2 |Delavska   | Z HŠ |  449  |         |

 

|    |      |      |  442  |ulica      |  22  |       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 2. |265350|265351|   C   |Levstikova | Z HŠ |  526  |         |

 

|    |      |      | 265340|ulica      |  50  |       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 3. |265360|265361|   C   |Ulica ob   | Z HŠ |  207  |         |

 

|    |      |      | 265350|igrišču    |  22  |       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 4. |265370|265371|   C   |Kratka     |  C   |  239  |         |

 

|    |      |      | 265350|ulica      |265360|       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 5. |265380|265381|   C   |Ulica na   | Z HŠ |  707  |         |

 

|    |      |      | 265050|bregu      |  45  |       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 6. |265390|265391|  C R2 |Kranjčeva  |  C   |  118  |         |

 

|    |      |      |  442  |ulica      |265350|       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 7. |265400|265401|   C   |Dolga      |  C   |  360  |         |

 

|    |      |      | 265050|ulica      |265340|       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 8. |265410|265411|   C   |Lešče I    |  C   |  359  |         |

 

|    |      |      | 265050|           |265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

| 9. |265410|265412|   O   |Lešče II   | Z HŠ |  213  |         |

 

|    |      |      | 265411|           |  27  |       |         |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

 

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Moravske Toplice znaša 3.178 m (3,178 km).

   

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo mestnih in krajevnih cest (LK), so:

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis odseka

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

1.

265340

265341

C R2 442

Delavska ulica

Z HŠ 22

444

 

2.

265350

265351

C 265340

Levstikova ulica

Z HŠ 50

526

 

3.

265360

265361

C 265350

Ulica ob igrišču

Z HŠ 22

206

 

4.

265370

265371

C 265350

Kratka ulica

C 265360

240

 

5.

265380

265381

C 265050

Ulica na bregu

Z HŠ 45

708

 

6.

265390

265391

C R2 442

Kranjčeva ulica

C 265350

118

 

7.

265400

265401

C 265050

Dolga ulica

C 265340

363

 

8.

265410

265411

C 265050

Lešče I

C 265050

359

 

9.

265410

265412

O 265411

Lešče II

Z HŠ 27

213

 

 

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Moravske Toplice znaša 3.177 m (3,177 km).

   

6. člen

 

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|  Opis odseka | Konec |Dolžina|Preostala|

 

| št.|      |      | odseka|              | odseka| odseka|dolžina v|

 

|    |      |      |       |              |       |  [m]  |sosednji |

 

|    |      |      |       |              |       |       |  občini |

 

|    |      |      |       |              |       |       |   [m]   |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|1.  |765010|765011|C      |Mlajtinci 49  |   Z   |  412  |         |

 

|    |      |      |269070 |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|2.  |765020|765021|C      |Noršinci-     |   Z   |  128  |         |

 

|    |      |      |265010 |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|3.  |765030|765031|C      |Noršinci 1    | Z HŠ 1|  167  |         |

 

|    |      |      |269070 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|4.  |765040|765041|C      |Lukačevci-    |   C   | 1.260 |         |

 

|    |      |      |765050 |Noršinci      | 269070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|5.  |765050|765051|C      |Lukačevci-    |Z HŠ 17| 1.215 |         |

 

|    |      |      |269070 |čistilna      |       |       |         |

 

|    |      |      |       |naprava       |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|6.  |765060|765061|O      |M. Toplice-   |   O   |  835  |         |

 

|    |      |      |766762 |Mlajtinci I   | 765071|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|7.  |765070|765071|C      |Noršinci-     |   C   | 1.002 |         |

 

|    |      |      |269070 |Tešanovci     | 265030|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|8.  |765080|765081|O      |M. Toplice-   |   C   |  347  |         |

 

|    |      |      |765071 |Mlajtinci II  | 269070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|9.  |765090|765091|C R2   |Tešanovci-    |   C   | 2.066 |         |

 

|    |      |      |442    |Ivanci        | 269070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|10. |765100|765101|C      |Ivanci 33     |Z HŠ 33|  198  |         |

 

|    |      |      |269070 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|11. |765110|765111|C      |Ivanci-skozi  |   C   |  605  |         |

 

|    |      |      |269070 |vas           | 269070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|12. |765120|765121|O      |Ivanci 88     |   Z   |  215  |         |

 

|    |      |      |765111 |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|13. |765130|765131|O      |Ivanci 81     |Z HŠ 81|   90  |         |

 

|    |      |      |765121 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|14. |765140|765141|C      |Ivanci-       |   Z   |  216  |         |

 

|    |      |      |010030 |gramoznica    |gramoz.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|15. |765150|765151|O      |Ivanci-Šadlov |Z HŠ 89|  795  |         |

 

|    |      |      |765111 |mlin          |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|16. |765160|765161|C      |Ivanci 59a    |  Z HŠ |   71  |         |

 

|    |      |      |269070 |              |  59a  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|17. |765170|765171|C      |Filovci 91    |Z HŠ 91|   79  |         |

 

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|18. |765180|765181|C      |Filovci 82    |Z HŠ 82|  188  |         |

 

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|19. |765190|765191|C      |Filovci 74    |Z HŠ 74|  158  |         |

 

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|20. |765200|765201|C R2   |R2 442-Filovci|   O   |  464  |         |

 

|    |      |      |442    |              | 765211|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|21. |765210|765211|C R2   |Filovci-skozi |   C   |  804  |         |

 

|    |      |      |442    |vas           | 265040|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|22. |765210|765212|O      |Filovci 150a  |  Z HŠ |  113  |         |

 

|    |      |      |765211 |              |  150a |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|23. |765220|765221|C      |Filovci-      |   O   |  337  |         |

 

|    |      |      |265040 |povezava      | 765211|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|24. |765220|765222|C      |Filovci 14    |Z HŠ 14|  130  |         |

 

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|25. |765230|765231|O      |Filovci 106   |  Z HŠ |  334  |         |

 

|    |      |      |765211 |              |  106  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|26. |765230|765232|C      |Filovci-      |  Z HŠ |  183  |         |

 

|    |      |      |265040 |športni center|  53b  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|27. |765240|765241|C R2   |Filovci-Gaj   |   Z   | 1.213 |         |

 

|    |      |      |442    |              | gozdna|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|28. |765250|765251|C R2   |Filovci-      |   O   | 2.237 |         |

 

|    |      |      |442    |Bogojina      | 010033|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|29. |765260|765261|O      |Filovci 122   |  Z HŠ |   73  |         |

 

|    |      |      |765211 |              |  122  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|30. |765270|765271|O      |Trnavski breg |   O   |  609  |         |

 

|    |      |      |765251 |              | 010033|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|31. |765280|765281|C R2   |Filovci-      |   Z   | 1.958 |         |

 

|    |      |      |442    |Filovski breg | gozdna|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|32. |765290|765291|C R2   |Martjanci-    |  C R1 | 1.647 |  261 M. |

 

|    |      |      |442    |Rimska čarda  |  232  |       |  Sobota |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|33. |765300|765301|C      |Ivanci-       |  Z ČN | 1.021 |         |

 

|    |      |      |269070 |čistilna      |       |       |         |

 

|    |      |      |       |naprava       |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|34. |765310|765311|C      |Jelovškov breg|Z HŠ 95|  312  |         |

 

|    |      |      |265080 |95            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|35. |765310|765312|O      |Jelovškov breg|Z HŠ 84|  154  |         |

 

|    |      |      |765311 |84            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|36. |765310|765314|O      |Jelovškov breg|  Z HŠ |  155  |         |

 

|    |      |      |765311 |84a           |  84a  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|37. |765330|765331|C R2   |R2 442-Lešče  |   C   |  728  |         |

 

|    |      |      |442    |              | 265410|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|38. |765340|765341|C      |Martjanci 230 |  Z HŠ |  977  |         |

 

|    |      |      |265220 |              |  230  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|39. |765350|765351|C      |Mezuv-Moravske|   C   | 1.585 |         |

 

|    |      |      |265220 |T.            | 265340|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|40. |765380|765381|O      |Cuber-Papičev |   O   |  457  |         |

 

|    |      |      |766781 |breg          | 766782|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|41. |765390|765391|C      |Tešanovci-    |  Z ČN |  796  |         |

 

|    |      |      |265030 |čistilna      |       |       |         |

 

|    |      |      |       |naprava       |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|42. |765400|765401|C      |Kančevci-     |Z HŠ 51| 1.019 |         |

 

|    |      |      |265110 |Sobjakov breg |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|43. |765410|765411|C R2   |Tešanovci 102a|  Z HŠ |  167  |         |

 

|    |      |      |442    |              |  102a |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|44. |765420|765421|C R2   |Tešanovci 121 |  Z HŠ |  121  |         |

 

|    |      |      |442    |              |  121  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|45. |765440|765441|C R2   |Tešanovci-    |   C   | 2.469 |         |

 

|    |      |      |442    |Brezje        | 265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|46. |765450|765451|C      |Bogojina-     |   O   | 1.065 |         |

 

|    |      |      |265070 |Trnavski breg | 010033|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|47. |765460|765461|O      |Bogojina-     |   O   |  236  |         |

 

|    |      |      |010033 |povezava      | 765451|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|48. |765460|765462|O      |Bogojina-     |   O   |  867  |         |

 

|    |      |      |765451 |Karpati       | 765471|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|49. |765470|765471|C      |Vučja Gomila- |   O   | 2.815 |         |

 

|    |      |      |265070 |Karpati-      | 010033|       |         |

 

|    |      |      |       |Bogojina      |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|50. |765470|765472|O      |Vršič-Vučja   |   C   |  329  |         |

 

|    |      |      |765471 |Gomila        | 265070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|51. |765480|765481|O      |Bogojina-Vršič|   O   |  649  |         |

 

|    |      |      |765451 |I             | 765471|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|52. |765480|765482|O      |Bogojina-Vršič|   O   |  541  |         |

 

|    |      |      |765481 |II            | 765481|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|53. |765490|765491|C R2   |Tešanovci-    |   C   | 1.405 |         |

 

|    |      |      |442    |Bogojina      | 265070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|54. |765500|765501|C      |Sebeborci-    |   O   | 1.391 |         |

 

|    |      |      |265210 |Lapovski mlin | 765291|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|55. |765510|765511|C      |Sebeborci-R3  |  C R3 |  423  |         |

 

|    |      |      |265210 |725           |  725  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|56. |765510|765512|C      |Sebeborci 44  |Z HŠ 44|   86  |         |

 

|    |      |      |265210 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|57. |765520|765521|C      |Sebeborci-    |   C   |  529  |         |

 

|    |      |      |265210 |povezava      | 265100|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|58. |765530|765531|C      |Sebeborci 97  |Z HŠ 97|  680  |         |

 

|    |      |      |265100 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|59. |765540|765541|C      |Bankov breg   |  Z HŠ |  198  |         |

 

|    |      |      |265100 |              |  127  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|60. |765550|765551|C R3   |Sebeborci-    |   C   | 1.093 |         |

 

|    |      |      |725    |Podžlake      | 265100|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|61. |765560|765561|O      |Matajova graba|  Z HŠ |  502  |         |

 

|    |      |      |765551 |              |  77b  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|62. |765570|765571|O      |Podžlake-     |  Z HŠ |  475  |         |

 

|    |      |      |765551 |Skaličev breg |  92k  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|63. |765580|765581|O      |Skaličev breg |  Z HŠ |  584  |         |

 

|    |      |      |765571 |95d           |  95d  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|64. |765610|765611|C R3   |Sebeborci 62d |  Z HŠ |  112  |         |

 

|    |      |      |725    |              |  62d  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|65. |765620|765621|C      |Sebeborci-    |  C R1 | 1.045 |   221   |

 

|    |      |      |265100 |Puconci       |  232  |       | Puconci |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|66. |765630|765631|O      |Sebeborci-    |Z HŠ 12|  622  |         |

 

|    |      |      |765561 |Muzga         |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|67. |765650|765651|C      |Jelovškov breg|  Z HŠ |  306  |         |

 

|    |      |      |265080 |112           |  112  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|68. |765650|765652|C      |Suhi Vrh 7    | Z HŠ 7|  432  |         |

 

|    |      |      |265080 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|69. |765660|765661|C      |Suhi Vrh-Zg.  |   C   | 1.322 |         |

 

|    |      |      |265080 |Moravci       | 265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|70. |765660|765662|O      |Rumičev breg  |   C   |   79  |         |

 

|    |      |      |765661 |              | 265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|71. |765690|765691|C      |Zg. Moravci-  |   C   |  602  |         |

 

|    |      |      |265050 |povezava      | 265050|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|72. |765700|765701|C      |Suhi Vrh 24   |Z HŠ 24|  196  |         |

 

|    |      |      |265080 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|73. |765710|765711|O      |Bukovnica-    |Z HŠ 55| 1.583 |         |

 

|    |      |      |010033 |Osišče        |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|74. |765720|765721|C R3   |Motvarjevci-  |   Z   |  919  |         |

 

|    |      |      |724    |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|75. |765730|765731|C R3   |Motvarjevci 43|   Z   |  486  |         |

 

|    |      |      |724    |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|76. |765740|765741|C R3   |Motvarjevci-  |   Z   | 1.962 |         |

 

|    |      |      |724    |Sp. gorice    | gozdna|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|77. |765740|765742|O      |Motvarjevci-  |   C   |  859  |  2.253  |

 

|    |      |      |765741 |Kobilje       | 169030|       | Kobilje |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|78. |765760|765761|O      |Krnci 17      |Z HŠ 17|  239  |         |

 

|    |      |      |765771 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|79. |765770|765771|C      |Krnci-        |   Z   | 1.765 |         |

 

|    |      |      |265090 |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|80. |765780|765781|O      |Krnci-Šolski  |   C   |  860  |         |

 

|    |      |      |765771 |breg          | 265110|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|81. |765790|765792|C      |Šolski breg-  |   O   |  983  |         |

 

|    |      |      |265110 |Balažinov breg| 765851|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|82. |765800|765801|C R3   |Andrejci 6    | Z HŠ 6|  152  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|83. |765810|765811|C R3   |Andrejci 11   |Z HŠ 11|  437  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|84. |765820|765821|C R3   |Andrejci 18   |Z HŠ 18|  164  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|85. |765830|765831|C R3   |Andrejci 25a  |  Z HŠ |  367  |         |

 

|    |      |      |725    |              |  25a  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|86. |765830|765832|C R3   |Andrejci-     |   O   |  483  |         |

 

|    |      |      |725    |povezava      | 765851|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|87. |765840|765841|C R3   |Andrejci 26e  |  Z HŠ |   85  |         |

 

|    |      |      |725    |              |  26e  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|88. |765840|765842|C R3   |Andrejci 31   |Z HŠ 31|  314  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|89. |765850|765851|C      |Andrejci-     |   C   | 2.835 |         |

 

|    |      |      |265120 |Sebeborci     | 265110|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|90. |765860|765861|O      |Žilavcov breg |   O   | 1.107 |         |

 

|    |      |      |765851 |              | 765851|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|91. |765870|765871|C      |Ivanovci-     |   O   | 1.130 |         |

 

|    |      |      |265140 |Andrejci      | 765851|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|92. |765870|765872|O      |Andrejci 43   |Z HŠ 43|  330  |         |

 

|    |      |      |765851 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|93. |765880|765881|C      |Ivanovci 7    | Z HŠ 7|  536  |         |

 

|    |      |      |265140 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|94. |765900|765901|C      |Ivanovci 5a   |Z HŠ 5a|  328  |         |

 

|    |      |      |265110 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|95. |765910|765911|C      |Kukeč-Ivanovci|   C   |  676  |         |

 

|    |      |      |265110 |              | 265140|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|96. |765910|765912|C      |Ivanovci-     |   O   |  343  |         |

 

|    |      |      |265140 |povezava      | 765881|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|97. |765920|765921|C      |Ivanovci 58   |Z HŠ 58|  193  |         |

 

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|98. |765930|765931|C      |Ivanovci 36   |Z HŠ 36|  415  |         |

 

|    |      |      |265110 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|99. |765930|765932|C      |Ivanovci 41   |Z HŠ 41|  565  |         |

 

|    |      |      |265110 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|100.|765950|765951|C      |Ivanovci 49   |Z HŠ 49|   97  |         |

 

|    |      |      |265140 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|101.|765960|765961|C      |Ivanovci-skozi|   O   |  406  |         |

 

|    |      |      |265140 |vas           | 765871|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|102.|765970|765971|C      |Vučja Gomila- |   O   | 1.259 |         |

 

|    |      |      |265070 |Kržankove hiše| 765981|       |         |

 

|    |      |      |       |I             |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|103.|765980|765981|O      |Vučja Gomila- |  Z HŠ | 2.494 |         |

 

|    |      |      |766021 |Kržankove hiše|  122  |       |         |

 

|    |      |      |       |II            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|104.|765980|765982|O      |Vučja Gomila  |  Z HŠ |  216  |         |

 

|    |      |      |765981 |123           |  123  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|105.|766000|766001|C      |Vučja Gomila 5| Z HŠ 5|  339  |         |

 

|    |      |      |265060 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|106.|766000|766002|O      |Vučja Gomila  |Z HŠ 10|  316  |         |

 

|    |      |      |766001 |10            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|107.|766010|766011|O      |Vučja Gomila- |   O   | 2.044 |         |

 

|    |      |      |766021 |skozi vas     | 766021|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|108.|766010|766012|O      |Vučja Gomila- |   O   |  158  |         |

 

|    |      |      |766011 |povezava      | 765981|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|109.|766010|766013|O      |Vučja Gomila  |  Z HŠ |  108  |         |

 

|    |      |      |766011 |102           |  102  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|110.|766010|766014|O      |Vučja Gomila  |  Z HŠ |  102  |         |

 

|    |      |      |765981 |103           |  103  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|111.|766020|766021|C      |Nemeški breg- |   C   | 1.518 |         |

 

|    |      |      |265060 |Miškin breg   | 265070|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|112.|766030|766031|C      |Džubanov breg |   O   |  628  |         |

 

|    |      |      |265060 |              | 766062|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|113.|766030|766032|C      |Ambružov breg |Z HŠ 15|  249  |         |

 

|    |      |      |265060 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|114.|766050|766051|C      |Suhi Vrh 1    | Z HŠ 1| 1.169 |         |

 

|    |      |      |265060 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|115.|766060|766061|O      |Vučja Gomila  |Z HŠ 48|  200  |         |

 

|    |      |      |766071 |48            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|116.|766060|766062|O      |Vučja Gomila  |Z HŠ 34|  420  |         |

 

|    |      |      |766061 |34            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|117.|766070|766071|O      |Hakov breg-   |   O   |  478  |         |

 

|    |      |      |766721 |Džubanov breg | 766031|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|118.|766080|766081|C      |Ratkovci 21   |Z HŠ 21|  468  |         |

 

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|119.|766090|766091|C R3   |Pordašinci-   |   Z   |  903  |         |

 

|    |      |      |724    |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|120.|766100|766101|C R3   |Pordašinci-   |   C   | 1.505 |         |

 

|    |      |      |724    |Čikečka vas   | 265150|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|121.|766100|766102|C      |Čikečka vas 37|   Z   |  194  |         |

 

|    |      |      |265150 |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|122.|766110|766111|C      |Sp. Dol 61    |Z HŠ 61|  406  |         |

 

|    |      |      |265170 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|123.|766130|766131|C      |Gospodov breg-|   C   | 2.032 |         |

 

|    |      |      |365170 |Osranski breg | 265120|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|124.|766130|766132|O      |Osranski breg |Z HŠ 31|  288  |         |

 

|    |      |      |766131 |31            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|125.|766140|766141|O      |Fokovci 68    |Z HŠ 68|  235  |         |

 

|    |      |      |766131 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|126.|766150|766151|C      |Terkov breg   |   C   | 1.798 |         |

 

|    |      |      |265170 |              | 265120|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|127.|766160|766161|C      |Vidov breg    |Z HŠ 77|  955  |         |

 

|    |      |      |265170 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|128.|766170|766171|C R3   |Fokovci-Zg.   |   C   |  395  |         |

 

|    |      |      |725    |Dol           | 265170|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|129.|766180|766181|C R3   |Fokovci 39    |Z HŠ 39|   93  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|130.|766190|766191|C R3   |Fokovci 37    |Z HŠ 37|  230  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|131.|766200|766201|C R3   |Fokovci 31    |Z HŠ 31|  135  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|132.|766220|766221|C      |Fokovci 82    |Z HŠ 82| 1.000 |         |

 

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|133.|766230|766231|C      |Fokovci 84    |Z HŠ 84|  196  |         |

 

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|134.|766240|766241|C R3   |Selo 5a       |Z HŠ 5a|  183  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|135.|766260|766261|C R3   |Grabarjev     |   C   | 1.474 |         |

 

|    |      |      |725    |ograd         | 265060|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|136.|766260|766264|O      |Selo 15       |Z HŠ 15|   63  |         |

 

|    |      |      |766261 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|137.|766270|766271|C      |Selo 90       |Z HŠ 90|  220  |         |

 

|    |      |      |265150 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|138.|766280|766281|C      |Selo-Berkovci |  C R3 |  477  |         |

 

|    |      |      |265150 |I             |  725  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|139.|766280|766283|C R3   |Selo-Berkovci |  C R3 | 2.612 |         |

 

|    |      |      |725    |II            |  724  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|140.|766280|766284|O      |Selo 41       |Z HŠ 41|  403  |         |

 

|    |      |      |766283 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|141.|766290|766291|C R3   |Selo 44       |Z HŠ 44|  287  |         |

 

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|142.|766300|766301|C R3   |Selo-Vršič    |   C   | 1.395 |         |

 

|    |      |      |725    |              | 265150|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|143.|766310|766311|C      |Selo-Zrinskov |   O   | 3.115 |         |

 

|    |      |      |265150 |breg          | 766011|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|144.|766310|766312|O      |Selo 130      |  Z HŠ |  218  |         |

 

|    |      |      |766311 |              |  130  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|145.|766320|766321|C      |Kocetov breg- |   O   |  253  |         |

 

|    |      |      |265150 |Gabernik      | 766311|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|146.|766320|766322|O      |Gabernik-skozi|   Z   | 1.448 |         |

 

|    |      |      |766311 |vas           | gozdna|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|147.|766330|766331|O      |Paserjeve     |   C   | 1.938 |         |

 

|    |      |      |766321 |grabe         | 265060|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|148.|766350|766351|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 99|   95  |         |

 

|    |      |      |724    |99            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|149.|766360|766361|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 93|  124  |         |

 

|    |      |      |724    |93            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|150.|766370|766371|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 13|   95  |         |

 

|    |      |      |724    |13            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|151.|766380|766381|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 29|  177  |         |

 

|    |      |      |724    |29            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|152.|766390|766391|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 33|  152  |         |

 

|    |      |      |724    |33            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|153.|766400|766401|C R3   |Prosenjakovci-|Z HŠ 35|  115  |         |

 

|    |      |      |724    |vrtec         |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|154.|766410|766411|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 55|  252  |         |

 

|    |      |      |724    |55            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|155.|766410|766412|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 51|  169  |         |

 

|    |      |      |724    |51            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|156.|766420|766421|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 62|  203  |         |

 

|    |      |      |724    |62            |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|157.|766430|766431|C R3   |Prosenjakovci-|   Z   |  202  |         |

 

|    |      |      |725    |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|158.|766440|766441|C      |Ratkovci-     |   C   | 1.011 |         |

 

|    |      |      |265190 |Lončarovci    | 265180|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|159.|766450|766451|C      |Ratkovci 18   |Z HŠ 18|  169  |         |

 

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|160.|766460|766461|C      |Ratkovci 31   |Z HŠ 31|  156  |         |

 

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|161.|766470|766471|O      |Ratkovci 26   |Z HŠ 26|  186  |         |

 

|    |      |      |766081 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|162.|766490|766491|C      |Lončarovci 56 |   Z   |  996  |         |

 

|    |      |      |265180 |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|163.|766490|766492|O      |Lončarovci 29 |Z HŠ 29|  134  |         |

 

|    |      |      |766491 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|164.|766490|766493|O      |Lončarovci-   |   Z   |  327  |         |

 

|    |      |      |766491 |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|165.|766490|766494|O      |Lončarovci 51 |Z HŠ 51|   93  |         |

 

|    |      |      |766491 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|166.|766490|766495|O      |Lončarovci 47 |Z HŠ 47|  220  |         |

 

|    |      |      |766491 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|167.|766490|766496|O      |Lončarovci-   |   Z   |  206  |         |

 

|    |      |      |766491 |Močvar        | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|168.|766500|766501|C      |Ivankocin breg| Z HŠ 5|  313  |         |

 

|    |      |      |265180 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|169.|766510|766511|C      |Lončarovci 14 |Z HŠ 14|  136  |         |

 

|    |      |      |265180 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|170.|766520|766521|O      |Lončarovci 17 |Z HŠ 17|   95  |         |

 

|    |      |      |766441 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|171.|766530|766531|C      |Ivanjševci 20 |   Z   |  102  |         |

 

|    |      |      |265180 |              | gozdna|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|172.|766540|766541|C      |Ivanjševci-   |   Z   |  161  |         |

 

|    |      |      |265180 |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|173.|766550|766551|C      |Središče-     |Z HŠ 47|  713  |         |

 

|    |      |      |265180 |kasarna       |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|174.|766560|766561|C      |Središče-     |   Z   |  600  |         |

 

|    |      |      |265180 |pokopališče   | pokop.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|175.|766570|766571|C      |Središče 29   |Z HŠ 29|   49  |         |

 

|    |      |      |265180 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|176.|766580|766581|C      |Ratkovci 33   |Z HŠ 33|  173  |         |

 

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|177.|766590|766591|C      |Kančevci 13   |Z HŠ 13|  144  |         |

 

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|178.|766600|766601|C      |Kančevci 11   |Z HŠ 11|  175  |         |

 

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|179.|766610|766611|O      |Ratkovci 39   |Z HŠ 39|  106  |         |

 

|    |      |      |766581 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|180.|766620|766621|C      |Martjanci-    |   Z   |  326  |         |

 

|    |      |      |265010 |razbremenilnik|razbre.|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|181.|766640|766641|C R2   |Tešanovci-    |Z HŠ 1c|  824  |         |

 

|    |      |      |442    |rastlinjaki   |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|182.|766700|766701|C R2   |Tešanovci-    |   C   |  505  |         |

 

|    |      |      |442    |pokopališče   | 265060|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|183.|766710|766711|C      |Bogojina-skozi|  C R2 |  513  |         |

 

|    |      |      |265070 |vas           |  442  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|184.|766720|766721|C      |Hakov breg-   |   C   |  324  |         |

 

|    |      |      |265070 |Ambružov breg | 265060|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|185.|766730|766731|C R3   |Prosenjakovci-|   C   | 1.880 |         |

 

|    |      |      |724    |Čikečka vas   | 265150|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|186.|766750|766751|C R2   |Martjanci-    |   C   |  326  |         |

 

|    |      |      |442    |skozi vas     | 265010|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|187.|766750|766752|O      |Martjanci-    |  Z HŠ |  251  |         |

 

|    |      |      |766751 |Martjanski    |  44l  |       |         |

 

|    |      |      |       |potok         |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|188.|766750|766753|C      |Martjanci-    |  Z HŠ |  188  |         |

 

|    |      |      |265010 |vzhod         |  38j  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|189.|766750|766754|C      |Martjanci 58d |  Z HŠ |  158  |         |

 

|    |      |      |265010 |              |  58d  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|190.|766750|766755|C R2   |Martjanci 93k |  Z HŠ |  262  |         |

 

|    |      |      |442    |              |  93k  |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|191.|766760|766761|C R2   |M. Toplice-   |Z rampa|  276  |         |

 

|    |      |      |442    |hotel Ajda    |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|192.|766760|766762|C R2   |M. Toplice-   | Z kamp|  936  |         |

 

|    |      |      |442    |cesta do kampa|       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|193.|766770|766771|C      |Lešče-Široke  |   Z   |  312  |         |

 

|    |      |      |265050 |njive         | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|194.|766770|766772|C      |Brzinšček     |Z HŠ 19|  280  |         |

 

|    |      |      |265050 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|195.|766780|766781|C      |Cuber         |   Z   |  908  |         |

 

|    |      |      |265050 |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|196.|766780|766782|C      |Papičev breg  |   C   |  802  |         |

 

|    |      |      |265050 |              | 265220|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|197.|766780|766783|C      |Vinska graba  |Z HŠ 24|  365  |         |

 

|    |      |      |265080 |              |       |       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

|198.|766790|766791|C R3   |Selo 30       |   Z   |  170  |         |

 

|    |      |      |725    |              | razcep|       |         |

 

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Moravske Toplice znaša 123.385 m (123,385 km).

   

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis odseka

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

1.

765010

765011

C 269070

Mlajtinci 49

Z razcep

413

 

2.

765020

765021

C 265010

Noršinci-pokopališče

Z pokop.

122

 

3.

765030

765031

C 269070

Noršinci 1

Z p269/2

212

 

4.

765040

765041

C 765050

Lukačevci-Noršinci

C 269070

1.265

 

5.

765050

765051

C 269070

Lukačevci-čistilna nap.

Z HŠ 17

1.212

 

6.

765070

765071

C 269070

Noršinci-Tešanovci

C 265030

1.001

 

7.

765080

765081

O 765071

M. Toplice-Mlajtinci II

C 269070

347

 

8.

765090

765091

C R2 442

Tešanovci-Ivanci

C 269070

2.068

 

9.

765100

765101

C 269070

Ivanci 33

Z HŠ 33

198

 

10.

765110

765111

C 269070

Ivanci-skozi vas

C 269070

602

 

11.

765120

765121

O 765111

Ivanci 88

Z razcep

221

 

12.

765130

765131

O 765121

Ivanci 81

Z HŠ 81

85

 

13.

765140

765141

C 010030

Ivanci-gramoznica

Z gramoz

216

 

14.

765150

765151

O 765111

Ivanci-Šadlov mlin

Z HŠ 89

795

 

15.

765160

765161

C 269070

Ivanci 59a

Z HŠ 59a

72

 

16.

765170

765171

C 265040

Filovci 91

Z HŠ 91

78

 

17.

765180

765181

C 265040

Filovci 82

Z HŠ 82

188

 

18.

765190

765191

C 265040

Filovci 74

Z HŠ 74

158

 

19.

765200

765201

C R2 442

R2 442-Filovci

O 765211

465

 

20.

765210

765211

C R2 442

Filovci-skozi vas

C 265040

798

 

21.

765210

765212

O 765211

Filovci 150a

Z HŠ150a

113

 

22.

765220

765221

C 265040

Filovci-povezava

O 765211

333

 

23.

765220

765222

C 265040

Filovci 14

Z HŠ 14

128

 

24.

765230

765231

O 765211

Filovci 106

Z HŠ 106

338

 

25.

765230

765232

C 265040

Filovci-športni center

Z p6350/2

270

 

26.

765240

765241

C R2 442

Filovci-Gaj

Z gozdna

1.212

 

27.

765250

765251

C R2 442

Filovci-Bogojina

O 010033

2.233

 

28.

765260

765261

O 765211

Filovci 122

Z HŠ 122

74

 

29.

765270

765271

O 765251

Trnavski breg

O 010033

609

 

30.

765280

765281

C R2 442

Filovci-Filovski breg

Z gozdna

1.959

 

31.

765290

765291

C R2 442

Martjanci-Rimska čarda

C R1 232

1.647

261 M. Sobota

32.

765300

765301

C 269070

Ivanci-čistilna naprava

Z ČN

1.021

 

33.

765310

765311

C 265080

Jelovškov breg 95

Z HŠ 95

307

 

34.

765310

765312

O 765311

Jelovškov breg 84

Z HŠ 84

169

 

35.

765310

765314

O 765311

Jelovškov breg 84a

Z HŠ 84a

155

 

36.

765330

765331

C R2 442

R2 442-Lešče

O 265412

730

 

37.

765340

765341

C 265220

Martjanci 230

Z HŠ 230

977

 

38.

765350

765351

C 265220

Mezuv-Moravske T.

C 265340

1.586

 

39.

765380

765381

O 766781

Cuber-Papičev breg

O 766782

454

 

40.

765390

765391

C 265030

Tešanovci-čistilna nap.

Z ČN

788

 

41.

765400

765401

C 265110

Kančevci-Šobjakov breg

Z HŠ 51

1.015

 

42.

765410

765411

C R2 442

Tešanovci 102a

Z HŠ102a

168

 

43.

765420

765421

C R2 442

Tešanovci 119

Z HŠ 119

30

 

44.

765440

765441

C R2 442

Tešanovci-Brezje

C 265050

2.458

 

45.

765450

765451

C 265070

Bogojina-Trnavski breg

O 010033

1.063

 

46.

765460

765461

O 010033

Bogojina-povezava

O 765451

241

 

47.

765460

765462

O 765451

Bogojina-Karpati

O 765471

863

 

48.

765470

765471

C 265070

Vučja Gom.-Karp.-Bogoj.

O 010033

2.829

 

49.

765470

765472

O 765471

Vršič-Vučja Gomila

C 265070

277

 

50.

765470

765473

O 765471

Bogojina 158

Z HŠ 158

138

 

51.

765480

765481

O 765451

Bogojina-Vršič I

O 765471

655

 

52.

765480

765482

O 765481

Bogojina-Vršič II

O 765481

540

 

53.

765480

765483

O 765482

Bogojina mimo 346

Z NH