New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 100/08 – Odl. US) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 20. redni seji dne 24. 3. 2009 sprejel

O D L O K

o občinskem prazniku Občine Poljčane

1. člen

S tem odlokom se določi praznik Občine Poljčane.

2. člen

Praznik Občine Poljčane je 2. junij. To je datum, ko je v Poljčane leta 1846 pripeljal prvi vlak.

3. člen

Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo Občinskega sveta in osrednjo prireditvijo, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja Občine Poljčane.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 013-1/2009-10-301

Poljčane, dne 24. marca 2009

 

Župan

Občine Poljčane

Stanislav Kovačič l.r.