New Page 2

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice

 

1. člen

4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 83/13) se spremeni tako, da se glasi:

»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis odseka

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

1.

010030

010033

C R2 442

Bogojina-Motvarjevci

C R3 724

7.366

 

2.

010030

010034

O 010033

Bukov.-Bukov.J.-Dobrov.

C R2 442

1.174

3.754 Dobrovnik

3.

010030

010036

C AC A5

Gančani-Ivanci-Bogojina

C R2 442

1.235

2.640 Beltinci

4.

265010

265011

C 269070

Noršinci-Martjanci

C R2 442

2.176

 

5.

265030

265031

C R2 442

Tešanovci-Mlajtinci

C 269070

1.852

 

6.

265040

265041

C R2 442

Filovci-Renkovci

C R2 439

2.940

 

7.

265050

265051

C R2 442

M. Toplice-Fokovci

C R3 725

6.085

 

8.

265060

265061

C R2 442

Tešanovci-Selo

C R3 725

7.114

 

9.

265070

265071

O 010033

Bogojina-Vučja Gomila

C 265060

4.280

 

10.

265080

265081

C 265060

Tešanovci-G. Moravci

C 265050

3.515

 

11.

265090

265091

C 265210

Sebeborci-Krnci-Bokrači

C R1 232

3.611

5.745 Puconci

12.

265100

265101

C R3 725

Sebeborci-odsek Krnci

C 265090

997

 

13.

265100

265102

C 265090

Odsek Krnci-Bokrači

C 265090

1.216

2.770 Puconci

14.

265110

265111

C R3 725

Sebeborci-Bedenik-Kanč.

C 265120

5.991

 

15.

265120

265121

C R3 725

Fokovci-Kančevci

C 265190

3.827

 

16.

265140

265141

C 265110

Kukeč-Ivanovci

C 265120

2.338

 

17.

265150

265151

C R3 725

Selo-Motvarjevci

C R3 724

5.540

 

18.

265170

265171

C R3 725

Fokovci-Ratkovci

C 265190

2.803

 

19.

265180

265181

C R3 724

Prosenjakovci-Središče-Ivanjševci

C R3 724

5.529

 

20.

265180

265182

C R3 724

Ivanjševci-Ratkovci

C 265190

3.761

 

21.

265190

265191

C R3 724

Berkovci-Križevci

C 265110

4.968

1.290 G. Petrovci

22.

265210

265211

C R3 725

Sebeborci-Lapovec

C R1 232

2.313

 

23.

265220

265221

C R3 725

Martjanci-Fokovci

C 265050

5.533

 

24.

269070

269071

C R1 232

M. Sob.-Noršinci-Ivanci

C 010030

6.212

2.550 M. Sobota

25.

333070

333071

C 197080

Mačkov.-Šalamen.-Pucon.

C R1 232

149

15.098 Puconci

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Moravske Toplice znaša 92.525 m (92,525 km).«

 

2. člen

5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo mestnih in krajevnih cest (LK), so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis odseka

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

1.

265340

265341

C R2 442

Delavska ulica

Z HŠ 22

444

 

2.

265350

265351

C 265340

Levstikova ulica

Z HŠ 50

526

 

3.

265360

265361

C 265350

Ulica ob igrišču

Z HŠ 22

206

 

4.

265370

265371

C 265350

Kratka ulica

C 265360

240

 

5.

265380

265381

C 265050

Ulica na bregu

Z HŠ 45

708

 

6.

265390

265391

C R2 442

Kranjčeva ulica

C 265350

118

 

7.

265400

265401

C 265050

Dolga ulica

C 265340

363

 

8.

265410

265411

C 265050

Lešče I

C 265050

359

 

9.

265410

265412

O 265411

Lešče II

Z HŠ 27

213

 

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Moravske Toplice znaša 3.177 m (3,177 km).«

 

3. člen

6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Opis odseka

Konec odseka

Dolžina [m]

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

1.

765010

765011

C 269070

Mlajtinci 49

Z razcep

413

 

2.

765020

765021

C 265010

Noršinci-pokopališče

Z pokop.

122

 

3.

765030

765031

C 269070

Noršinci 1

Z p269/2

212

 

4.

765040

765041

C 765050

Lukačevci-Noršinci

C 269070

1.265

 

5.

765050

765051

C 269070

Lukačevci-čistilna nap.

Z HŠ 17

1.212

 

6.

765070

765071

C 269070

Noršinci-Tešanovci

C 265030

1.001

 

7.

765080

765081

O 765071

M. Toplice-Mlajtinci II

C 269070

347

 

8.

765090

765091

C R2 442

Tešanovci-Ivanci

C 269070

2.068

 

9.

765100

765101

C 269070

Ivanci 33

Z HŠ 33

198

 

10.

765110

765111

C 269070

Ivanci-skozi vas

C 269070

602

 

11.

765120

765121

O 765111

Ivanci 88

Z razcep

221

 

12.

765130

765131

O 765121

Ivanci 81

Z HŠ 81

85

 

13.

765140

765141

C 010030

Ivanci-gramoznica

Z gramoz

216

 

14.

765150

765151

O 765111

Ivanci-Šadlov mlin

Z HŠ 89

795

 

15.

765160

765161

C 269070

Ivanci 59a

Z HŠ 59a

72

 

16.

765170

765171

C 265040

Filovci 91

Z HŠ 91

78

 

17.

765180

765181

C 265040

Filovci 82

Z HŠ 82

188

 

18.

765190

765191

C 265040

Filovci 74

Z HŠ 74

158

 

19.

765200

765201

C R2 442

R2 442-Filovci

O 765211

465

 

20.

765210

765211

C R2 442

Filovci-skozi vas

C 265040

798

 

21.

765210

765212

O 765211

Filovci 150a

Z HŠ150a

113

 

22.

765220

765221

C 265040

Filovci-povezava

O 765211

333

 

23.

765220

765222

C 265040

Filovci 14

Z HŠ 14

128

 

24.

765230

765231

O 765211

Filovci 106

Z HŠ 106

338

 

25.

765230

765232

C 265040

Filovci-športni center

Z p6350/2

270

 

26.

765240

765241

C R2 442

Filovci-Gaj

Z gozdna

1.212

 

27.

765250

765251

C R2 442

Filovci-Bogojina

O 010033

2.233

 

28.

765260

765261

O 765211

Filovci 122

Z HŠ 122

74

 

29.

765270

765271

O 765251

Trnavski breg

O 010033

609

 

30.

765280

765281

C R2 442

Filovci-Filovski breg

Z gozdna

1.959

 

31.

765290

765291

C R2 442

Martjanci-Rimska čarda

C R1 232

1.647

261 M. Sobota

32.

765300

765301

C 269070

Ivanci-čistilna naprava

Z ČN

1.021

 

33.

765310

765311

C 265080

Jelovškov breg 95

Z HŠ 95

307

 

34.

765310

765312

O 765311

Jelovškov breg 84

Z HŠ 84

169

 

35.

765310

765314

O 765311

Jelovškov breg 84a

Z HŠ 84a

155

 

36.

765330

765331

C R2 442

R2 442-Lešče

O 265412

730

 

37.

765340

765341

C 265220

Martjanci 230

Z HŠ 230

977

 

38.

765350

765351

C 265220

Mezuv-Moravske T.

C 265340

1.586

 

39.

765380

765381

O 766781

Cuber-Papičev breg

O 766782

454

 

40.

765390

765391

C 265030

Tešanovci-čistilna nap.

Z ČN

788

 

41.

765400

765401

C 265110

Kančevci-Šobjakov breg

Z HŠ 51

1.015

 

42.

765410

765411

C R2 442

Tešanovci 102a

Z HŠ102a

168

 

43.

765420

765421

C R2 442

Tešanovci 119

Z HŠ 119

30

 

44.

765440

765441

C R2 442

Tešanovci-Brezje

C 265050

2.458

 

45.

765450

765451

C 265070

Bogojina-Trnavski breg

O 010033

1.063

 

46.

765460

765461

O 010033

Bogojina-povezava

O 765451

241

 

47.

765460

765462

O 765451

Bogojina-Karpati

O 765471

863

 

48.

765470

765471

C 265070

Vučja Gom.-Karp.-Bogoj.

O 010033

2.829

 

49.

765470

765472

O 765471

Vršič-Vučja Gomila

C 265070

277

 

50.

765470

765473

O 765471

Bogojina 158

Z HŠ 158

138

 

51.

765480

765481

O 765451

Bogojina-Vršič I

O 765471

655

 

52.

765480

765482

O 765481

Bogojina-Vršič II

O 765481

540

 

53.

765480

765483

O 765482

Bogojina mimo 346

Z NH

179

 

54.

765480

765484

O 765482

Bogojina 336

Z HŠ 336

84

 

55.

765490

765491

C R2 442

Tešanovci-Bogojina

Z potok

1.030

 

56.

765490

765492

C 265070

Bogojina-Tešanovci

Z potok

257

 

57.

765500

765501

C 265210

Sebeborci-Lapovski mlin

O 765291

1.395

 

58.

765510

765511

C 265100

Sebeborci 39-14

C 265210

398

 

59.

765510

765512

O 765511

Sebeborci 44

Z HŠ 44

86

 

60.

765520

765521

C 265210

Sebeborci-povezava

C 265100

531

 

61.

765530

765531

C 265100

Sebeborci 97

Z HŠ 97

680

 

62.

765540

765541

C 265100

Bankov breg

Z HŠ 127

198

 

63.

765550

765551

C R3 725

Sebeborci-Podžlake

C 265100

1.090

 

64.

765560

765561

O 765551

Matajova graba

Z HŠ 77b

501

 

65.

765570

765571

O 765551

Podžlake-Skaličev breg

Z HŠ 92b

496

 

66.

765580

765581

O 765571

Skaličev breg 95d

Z HŠ 95d

587

 

67.

765610

765611

C R3 725

Sebeborci 62d

Z HŠ 62d

112

 

68.

765620

765621

C 265100

Sebeborci-Puconci

C R1 232

1.045

221 Puconci

69.

765630

765631

O 765561

Sebeborci-Muzga

Z HŠ 12

627

 

70.

765650

765651

C 265080

Jelovškov breg 112

Z HŠ 112

306

 

71.

765650

765652

C 265080

Suhi Vrh 7

Z HŠ 7

432

 

72.

765660

765661

C 265080

Suhi Vrh-Zg. Moravci

C 265050

1.328

 

73.

765660

765662

O 765661

Rumičev breg

C 265050

80

 

74.

765690

765691

C 265050

Zg. Moravci-povezava

C 265050

594

 

75.

765700

765701

C 265080

Suhi Vrh 24

Z HŠ 24

166

 

76.

765710

765711

O 010033

Bukovnica-Osišče

Z HŠ 55

1.586

 

77.

765720

765721

C R3 724

Motvarjevci-pokopališče

Z pokop.

919

 

78.

765730

765731

C R3 724

Motvarjevci 43

Z razcep

486

 

79.

765740

765741

C R3 724

Motvarjevci-Sp. gorice

Z gozdna

1.958

 

80.

765740

765742

O 765741

Motvarjevci-Kobilje

C 169030

859

2.253 Kobilje

81.

765760

765761

O 765771

Krnci 17

Z p 449

297

 

82.

765770

765771

C 265090

Krnci-pokopališče

Z pokop.

1.791

 

83.

765780

765781

O 765771

Krnci-Šolski breg

C 265110

852

 

84.

765790

765792

C 265110

Šolski br.-Balažin. Br.

O 765851

978

 

85.

765800

765801

C R3 725

Andrejci 6

Z HŠ 6

153

 

86.

765810

765811

C R3 725

Andrejci 11

Z HŠ 11

437

 

87.

765810

765812

O 765811

Andrejci 12

Z HŠ 12

93

 

88.

765820

765821

C R3 725

Andrejci 18

Z HŠ 18

163

 

89.

765830

765831

C R3 725

Andrejci 25a

Z HŠ 25a

367

 

90.

765830

765832

C R3 725

Andrejci-povezava

O 765851

483

 

91.

765840

765841

C R3 725

Andrejci 26e

Z HŠ 26e

85

 

92.

765840

765842

C R3 725

Andrejci 31

Z HŠ 31

312

 

93.

765850

765851

C 265120

Andrejci-Sebeborci

C 265110

2.828

 

94.

765860

765861

O 765851

Žilavcov breg

O 765851

1.097

 

95.

765870

765871

C 265140

Ivanovci-Andrejci

O 765851

1.128

 

96.

765870

765872

O 765851

Andrejci 43

Z HŠ 43

330

 

97.

765880

765881

C 265140

Ivanovci 7

Z HŠ 7

536

 

98.

765890

765891

C 265110

Cesta do Kološevih

Z HŠ 6

208

 

99.

765900

765901

C 265110

Ivanovci 5a

Z HŠ 5a

277

 

100.

765910

765911

C 265110

Kukeč-Ivanovci

C 265140

680

 

101.

765910

765912

C 265140

Ivanovci-povezava

O 765881

343

 

102.

765920

765921

C 265120

Ivanovci 58

Z HŠ 58

194

 

103.

765930

765931

C 265110

Ivanovci 36

Z HŠ 36

415

 

104.

765930

765932

C 265110

Ivanovci 41

Z HŠ 41

565

 

105.

765950

765951

C 265140

Ivanovci 49

Z p 623

130

 

106.

765960

765961

C 265140

Ivanovci-skozi vas

O 765871

413

 

107.

765970

765971

C 265070

Vučja Gom.-Križ. hiše I

O 765981

1.256

 

108.

765980

765981

O 766021

Vuč. Gom.-Križ. hiše II

Z HŠ 122

2.487

 

109.

765980

765982

O 765981

Vučja Gomila 123

Z HŠ 123

215

 

110.

766000

766001

C 265060

Vučja Gomila 5

Z HŠ 5

367

 

111.

766000

766002

O 766001

Vučja Gomila 10

O 766032

523

 

112.

766010

766011

O 766021

Vučja Gomila-skozi vas

O 766021

2.046

 

113.

766010

766012

O 766011

Vučja Gomila-povezava

O 765981

160

 

114.

766010

766013

O 766011

Vučja Gomila 102

Z HŠ 102

107

 

115.

766010

766014

O 765981

Vučja Gomila 103

Z HŠ 103

87

 

116.

766020

766021

C 265060

Nemeški breg-Miškin br.

C 265070

1.516

 

117.

766030

766031

C 265060

Džubanov breg

O 766062

629

 

118.

766030

766032

C 265060

Ambružov breg

Z HŠ 15

239

 

119.

766050

766051

C 265060

Suhi Vrh 1

Z HŠ 1

1.169

 

120.

766060

766061

O 766071

Vučja Gomila 48

Z HŠ 48

192

 

121.

766060

766062

O 766061

Vučja Gomila 34

Z HŠ 34

422

 

122.

766070

766071

O 766721

Hakov breg-Džubanov br.

O 766031

474

 

123.

766080

766081

C 265190

Ratkovci 21

Z HŠ 21

458

 

124.

766080

766082

O 766081

Ratkovci 24

Z HŠ 24

85

 

125.

766090

766091

C R3 724

Pordašinci-pokopališče

Z pokop.

908

 

126.

766100

766101

C R3 724

Pordašinci-Čikečka vas

C 265150

1.504

 

127.

766100

766102

C 265150

Čikečka vas 37

Z razcep

196

 

128.

766110

766111

C 265170

Sp. Dol 61

Z HŠ 61

407

 

129.

766130

766131

C 365170

Gospodov br.-Osran. br.

C 265120

2.016

 

130.

766130

766132

O 766131

Osranski breg 31

Z HŠ 31

292

 

131.

766140

766141

O 766131

Fokovci 68

Z HŠ 68

233

 

132.

766150

766151

C 265170

Terkov breg

C 265120

1.797

 

133.

766160

766161

C 265170

Vidov breg

Z HŠ 77

953

 

134.

766170

766171

C R3 725

Fokovci-Zg. Dol

C 265170

392

 

135.

766180

766181

C R3 725

Fokovci 39

Z HŠ 39

93

 

136.

766190

766191

C R3 725

Fokovci 40

Z HŠ 40

388

 

137.

766200

766201

C R3 725

Fokovci 31

Z HŠ 31

94

 

138.

766220

766221

C 265120

Fokovci 82

Z HŠ 82

1.002

 

139.

766230

766231

C 265120

Fokovci 84

Z HŠ 84

195

 

140.

766240

766241

C R3 725

Selo 5a

Z HŠ 5a

183

 

141.

766260

766261

C R3 725

Grabarjev ograd

C 265060

1.468

 

142.

766260

766263

O 766261

Selo 16

Z HŠ 16

160

 

143.

766260

766264

O 766261

Selo 15

Z HŠ 15

132

 

144.

766270

766271

C 265150

Selo 90

Z HŠ 90

223

 

145.

766280

766281

C 265150

Selo-Berkovci I

C R3 725

479

 

146.

766280

766283

C R3 725

Selo-Berkovci II

C R3 724

2.607

 

147.

766280

766284

O 766283

Selo 41

Z HŠ 41

406

 

148.

766290

766291

C R3 725

Selo 44

Z HŠ 44

287

 

149.

766300

766301

C R3 725

Selo-Vršič

C 265150

1.393

 

150.

766310

766311

C 265150

Selo-Zrinskov breg

O 766011

3.106

 

151.

766310

766312

O 766311

Selo 130

Z HŠ 130

217

 

152.

766320

766321

C 265150

Kocetov breg-Gabernik

O 766311

250

 

153.

766320

766322

O 766311

Gabernik-skozi vas

Z gozdna

1.796

 

154.

766330

766331

O 766321

Pasarjeve grabe

C 265060

1.933

 

155.

766350

766351

C R3 724

Prosenjakovci 99

Z HŠ 99

64

 

156.

766360

766361

C R3 724

Prosenjakovci 93

Z HŠ 93

126

 

157.

766370

766371

C R3 724

Prosenjakovci 13

Z HŠ 13

77

 

158.

766380

766381

C R3 724

Prosenjakovci 29

Z HŠ 29

177

 

159.

766390

766391

C R3 724

Prosenjakovci 33

Z HŠ 33

151

 

160.

766400

766401

C R3 724

Prosenjakovci-vrtec

Z HŠ 35

115

 

161.

766410

766411

C R3 724

Prosenjakovci 55

Z HŠ 55

251

 

162.

766410

766412

C R3 724

Prosenjakovci 51

Z HŠ 51

168

 

163.

766420

766421

C R3 724

Prosenjakovci 62

Z HŠ 62

202

 

164.

766430

766431

C R3 725

Prosenjakovci-pokopali.

Z pokop.

206

 

165.

766440

766441

C 265190

Ratkovci-Lončarovci

C 265180

1.009

 

166.

766440

766442

O 766441

Ratkovci 1

Z HŠ 1

51

 

167.

766450

766451

C 265190

Ratkovci 18

Z HŠ 18

170

 

168.

766460

766461

C 265190

Ratkovci 30

Z HŠ 31

171

 

169.

766470

766471

O 766081

Ratkovci 25

Z HŠ 25

220

 

170.

766490

766491

C 265180

Lončarovci 56

Z razcep

997

 

171.

766490

766492

O 766491

Lončarovci 29

Z HŠ 29

134

 

172.

766490

766493

O 766491

Lončarovci-pokopališče

Z pokop.

322

 

173.

766490

766494

O 766491

Lončarovci 51

Z HŠ 51

95

 

174.

766490

766495

O 766491

Lončarovci 47

Z HŠ 47

205

 

175.

766490

766496

O 766491

Lončarovci-Močvar

Z most

247

 

176.

766500

766501

C 265180

Ivankocin breg

Z HŠ 5

311

 

177.

766510

766511

C 265180

Lončarovci 14

Z HŠ 14

137

 

178.

766520

766521

O 766441

Lončarovci 17

Z HŠ 17

98

 

179.

766530

766531

C 265180

Ivanjševci 20

Z gozdna

102

 

180.

766530

766532

C 265180

Ivanjševci 28

Z HŠ 28

64

 

181.

766540

766541

C 265180

Ivanjševci-pokopališče

Z pokop.

161

 

182.

766550

766551

C 265180

Središče 47

Z HŠ 47

709

 

183.

766560

766561

C 265180

Središče-pokopališče

Z pokop.

604

 

184.

766570

766571

C 265180

Središče 29

Z HŠ 29

49

 

185.

766580

766581

C 265190

Ratkovci 37

Z HŠ 37

252

 

186.

766590

766591

C 265120

Kančevci 13

Z HŠ 13

142

 

187.

766600

766601

C 265120

Kančevci 11

Z HŠ 11

175

 

188.

766610

766611

O 766581

Ratkovci 39

Z HŠ 39

108

 

189.

766620

766621

C 265010

Martjanci-razbremen.

Z razbr.

325

 

190.

766640

766641

C R2 442

Tešanovci-rastlinjaki

Z HŠ 1c

823

 

191.

766700

766701

C R2 442

Tešanovci-pokopališče

C 265060

510

 

192.

766710

766711

C 265070

Bogojina-skozi vas

C R2 442

515

 

193.

766720

766721

C 265070

Hakov breg-Ambružov br.

C 265060

321

 

194.

766720

766722

C 265070

Vučja G.-nogometno igr.

Z igrišče

256

 

195.

766730

766731

C R3 724

Prosenjak.-Čikečka vas

C 265150

1.865

 

196.

766750

766751

C R2 442

Martjanci-skozi vas

C 265010

325

 

197.

766750

766752

O 766751

Martjanci-Martjanski p.

Z HŠ 44l

248

 

198.

766750

766753

C 265010

Martjanci-vzhod

Z HŠ 38j

182

 

199.

766750

766754

C 265010

Martjanci 58d

Z HŠ 58d

157

 

200.

766750

766755

C R2 442

Martjanci 93k

Z HŠ 93k

260

 

201.

766760

766761

C R2 442

M. Toplice-hotel Ajda

Z rampa

275

 

202.

766760

766762

C R2 442

M. Toplice-Mlajtinci

O 765071

1.682

 

203.

766770

766771

C 265050

Lešče-Široke njive

Z razcep

308

 

204.

766770

766772

C 265050

Brzinšček

Z HŠ 19

282

 

205.

766780

766781

C 265050

Cuber

Z p 654

939

 

206.

766780

766782

C 265050

Papičev breg

C 265220

801

 

207.

766780

766783

C 265080

Vinska graba

Z HŠ 24

372

 

208.

766790

766791

C R3 725

Selo 30

Z HŠ 30

98

 

209.

766800

766801

C 265120

Ivanovci 54

Z HŠ 54

68

 

210.

766810

766811

C 256180

Središče 43

Z HŠ 43

65

 

211.

766820

766821

C 265180

Središče 31

Z HŠ 31

76

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Moravske Toplice znaša 125.426 m (125,426 km).«

 

4. člen

7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice znaša 221.128 m (221,128 km).«

 

5. člen

Za besedilom 8. člena odloka se namesto pike postavi vejica, ter doda besedilo:

»ter mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2014-277 (507) z dne 1. 12. 2014 in 37162-3/2015-91 (507) z dne 21. 4. 2015.«

 

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-00093/2013-32

Moravske Toplice, dne 23. junija 2015

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.