Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 28. in 30. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/98, 4/99) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/98, 15/04 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 18. redni seji 8.7.2005 sprejel

 

 

SPREMEMBE

 

 

sklepa o določitvi cene števnine pri oskrbi s pitno vodo

 

 

1. člen

 

 

S tem aktom se spreminja Sklep o določitvi cene števnine pri oskrbi s pitno vodo (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/04) - v nadaljevanju: sklep.

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se 1. člen sklepa tako, da se glasi:

 

 

Mesečni znesek števnine je določen za posamezen nazivni premer ON (mm) obračunskega vodomera:

 

 

 

 

 

J. člen

 

 

Te spremembe sklepa začnejo veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporabljajo pa se od 01.07.2005.

 

 

Številka: 032-01-001/05-033

 

 

Datum: '4.7.2005

 

 

Župan Občine Vodice:

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor