Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Številka: 900-19/2015-2-(52/04)

Datum: 3.6.2015

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 8. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 8. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 10.6.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik) ter seznanitev z uradnim zaznamkom o 7. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.5.2015 (gradivo)
2. Poročilo o glasovanju na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2015 (gradivo)

3. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za Leto 2015 (gradivo)

6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj-skrajšani postopek (gradivo)

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj - prva obravnava (gradivo)

8. Odlok o naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju - prva obravnava (gradivo)

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj - prva obravnava (gradivo)

10. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 - 2020 - predlog (gradivo)

11. Poročilo za projekta Gorki in Vodovod Bašelj - Kranj (gradivo 1, 2, 3, 4)

12. Predlog sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje (gradivo)

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj

14. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 - 2020

15. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

 

 Priloga :  - Sklepi delovnih teles (gradivo)

            

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor