Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in mnenja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-79 (507) z dne 20. 4. 2018 je Občinski svet Občine Kobarid na 29. seji dne 21. 5. 2018 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid 

 

1. člen 

 

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 3/13) se tabela v 7. členu spremeni tako, da se:

– za zaporedno številko 58 doda naslednji zapis:

»

58.1

667591

102

STARO SELO

102

812

v

 

« 

– briše zapis pod zaporedno številko 160, ki se glasi:

»

160

668681

668650

INDUSTRIJSKA CONA V

NH

59

v

 

« 

– spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 49, 50 in 53 ter zadnji zapis, tako da se pravilno glasijo:

»

49

667491

667590

DO URBANČIČA

HŠ 49A

70

v

 

50

667501

667590

MIMO SPOMENIKA

667590

140

v

 

53

667531

667590

DO ZELJENAKA

HŠ 2F

69

v

 
 

SKUPAJ

43.453

m

 

« 

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Župan 

Občine Kobarid 

Robert Kavčičl.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor