Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-12/2019-3-(52/04)

Datum: 9.4.2019

 

 

Zadeva: Gradivo za 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17. 4. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 11.3.2019 in 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2019 (zapisnik 1, 2, 3, 4) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 (gradivo)

5. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj — osnutek (predlog za hitri postopek) (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v Mestni občini Kranj — osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

7. Poročilo o poslovanju javnih zavodov v Mestni občini Kranj za leto 2018 (gradivo)

8. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo (gradivo)

9. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka (gradivo)

10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

11. Težave z dostopnostjo invalidnih oseb v stavbo Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2)

 

Priloga: Sklepi komisij (gradivo)

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor