Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinska volilna komisija Občine Prevalje v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Zakon o lokalnih volitvah, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), objavlja naslednje

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI  HOLMEC

 

Občinska volilna komisija je na svoji 6. redni seji, dne 21. novembra 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Holmec.

 

I.

Na  lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 531 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilni imenik.

 

Skupaj je glasovalo 236 volivcev, ali 44,44 % vseh volilnih upravičencev, od tega :

 

a)  235 na volišču po volilnem imeniku

b)  1  po pošti.

 

II.

Skupno število oddanih glasovnic je bilo 236, od tega 231 veljavnih in 5 neveljavnih.

 

III.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov :

 

 

Zap. št.

Ime in priimek

Datum rojstva

Prebivališče

Število glasov

%

glasov

01.

JOŽEFA SEIDL

 

_________

_________

102

44.16

02.

MARTIN NOVAK

 

_________

_________

111

48.05

03.

SABINA KREMZER

 

_________

_________

91

39.39

04.

MARTIN BIVŠEK

 

_________

_________

130

56.28

05.

VENCESLAV KEREC

 

_________

_________

101

43.72

06.

MELITA KROF

 

_________

_________

130

56.28

07.

ALEŠ KOREN

 

_________

_________

103

44.59

08.

GREGOR KAC

 

_________

_________

114

49.35

09.

MARJAN GLINIK

 

_________

_________

73

31.60

 

IV.

V skladu z Odlokom o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 47/99, 84/02), šteje svet Krajevne skupnosti Holmec 7 članov.

Na osnovi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah, je volilna komisija po večinskem volilnem sistemu ugotovila, da so dobili največje število glasov :

 

Zap. št.

Ime in priimek

Število glasov

predlagatelj

01.

 

MARTIN BIVŠEK

 

130

 

Marjeta Kerec in skupina volivcev

02.

 

MELITA KROF

 

130

 

Marjeta Kerec in skupina volivcev

03.

  

GREGOR KAC

 

114

 

Avgust Skuk in skupina volivcev

 

04.

 

MARTIN NOVAK

 

111

 

Marjeta Kerec in skupina volivcev

 

05.

 

ALEŠ KOREN

 

103

 

Marjeta Kerec in skupina volivcev

 

06.

 

JOŽEFA SEIDL

 

102

 

Marjeta Kerec in skupina volivcev

 

07.

 

VENCESLAV KEREC

 

101

 

Marjeta Kerec in skupina volivcev

 

V.

Na osnovi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah, občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v svet Krajevne skupnosti Holmec izvoljeni:

 

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

PREBIVALIŠČE

 

01.

 

MARTIN BIVŠEK

 

_________

 

02.

 

MELITA KROF

 

_________

 

03.

  

GREGOR KAC

 

_________

 

04.

 

MARTIN NOVAK

 

_________

 

05.

 

ALEŠ KOREN

 

_________

 

06.

 

JOŽEFA SEIDL

 

_________

 

07.

 

VENCESLAV KEREC

 

_________

 

Vsem izvoljenim bo Občinska volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi.

 

VI.

Občinska volilna komisija je poročilo sprejela soglasno, v sestavi predsednica Ana Sirk Prislan, namestnik predsednice Ivan Pridigar, članici Lidija Pačnik in Polona Pečnik ter namestnici članic Martina Backović in Tjaša Novak.

 

Številka: 041-0049/2018

Datum: 21.11.2018

 

 

Občina Prevalje

 

Ana Sirk Prislan, predsednik Občinske volilne komisije občine Prevalje

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor