Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012), je občinski svet Občine Kranjska Gora, na 17. redni seji dne 20.6.2012, sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.

Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 902/6 in 905/1, obe k.o. 2644 - Višelnica II.

II.

Nepremičnini iz I. točke tega sklepa postaneta last Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati dan po objavi.

Štev.: 478-66/2010-5

Datum:  21.6.2012

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav, prof.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor