Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

350-5/2015-23

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Kranj

Zakonska podlaga:

55. in 61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14-0dl.US: U-I-43/13-19) in 18. člen Statuta Mestne očine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Kranj

Datum:

5.6.2017

Priloge:

1, 2, 3

Vabilo na sejo:

29. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor