Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1 in 38/12), Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Videm v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011), Odloka o ustanovitvi režijskega obrata (Ur.l. RS, št. 21/1997), Odloka o komunalnih taksah v Občini Videm (Naš glas-uradne objave Občine Videm, št. 01/1997, Ur.l. RS, št. 98/1999) in Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011 in 24/2011) je občinski svet Občine Videm na svoji 3. Redni seji, dne 09.12.2014 sprejel

 

SKLEP

O CENIKIH V OBČINI VIDEM ZA LETO 2015

 

1. člen

 

1.  DVORANA V OSNOVNI ŠOLI VIDEM

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena 1.1.2015

Najem dvorane v OŠ Videm za 45 minut-občani Občine Videm

8,80 €

8,80 €

Najem dvorane v OŠ Videm za 45 minut – najemniki izven občine Videm

13,80 €

13,80 €

 

2.  SPLOŠNA AMBULANTA VIDEM

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena  1.1.2015

Najem prostorov splošne ambulante Videm - površina 78,25 m2

2,18  €/m2

2,18 €/m2

 

 

 

3.  ZOBNA AMBULANTA VIDEM

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena  1.1.2015

Najem prostorov zobne ambulante Videm – površina 39,85 m2

2,18  €/m2

2,18 €/m2

 

 

4.  LEKARNA VIDEM

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena  1.1.2015

Najem prostorov lekarne Videm – površina 94,9 m2

2,18  €/m2

2,18 €/m2

 

 

5.  POSLOVNA PROSTORA V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 51

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena  1.1.2015

Najem dveh poslovnih prostorov

·      Površina 1 poslovni prostor 39,67 m2

·      Površina 2 poslovni prostor 47,98 m2

3,47 €/m2

3,47 €/m2

 

 

6.  KURJAVA V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 51

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena  1.1.2015

Kurjava v poslovno stanovanjskem objektu Videm pri Ptuju 51. Izračun velja za vse odjemnike toplotne energije. Mesečni obračuni se opravljajo na podlagi popisov in porabljenih kWh s pribitkom fiksnih stroškov. Ko ni kurilne sezone se zaračunavajo samo fiksni stroški.

Variabilni del kurjave se izračuna na podlagi formule:

PkWh=P/H/EI*EE

PkWh=0,937/10/087x5% = 0,11 €

 

PkWh-cena kilovatne ure

P-cena kurilnega olja

H – kurilna vrednost kurilnega olja = 10 kw/l

EI-energetski izkoristek =0,87

EE-električna energija za pogon naprav v kurilnici in voda =5%

 

Fiksni del kurjave je določen v pogodbi.

Variabilni del kurjave se izračuna na podlagi formule:

PkWh=P/H/EI*EE

PkWh=1,016/10/0,87x5% = 0,12 €

 

PkWh-cena kilovatne ure

P-cena kurilnega olja

H – kurilna vrednost kurilnega olja = 10 kw/l

EI-energetski izkoristek =0,87

EE-električna energija za pogon naprav v kurilnici in voda =5%

 

Fiksni del kurjave je določen v pogodbi.

 

7.  HONORAR UREDNIŠKEGA ODBORA

 

Honorar uredniškega odbora

Neto cena v EUR

Nova neto cena v EUR 1.1.2015

Tekst – navaden (za stran – 30 vrstic;1900 znakov)

6,70

6,70

Tekst – intervju (za stran)

13,40

13,40

Naslovnica

22,30

22,30

Fotografija

6,70

6,70

Lektoriranje na stran

2,60

2,60

Sestanek kot imajo odbori

 

 

Urednikovanje za eno številko

222,80

222,80

 

8.  DELOVNA URA DELAVCA REŽIJSKEGA OBRATA

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena 1.1.2015

Delovna ura delavca

5,30 €

5,30

 

9.   URNA POSTAVKA STROJEV V REŽIJSKEM OBRATU

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena 1.1.2015

Traktor

11,10

11,10

Traktor z delovnimi stroji - priključki

16,60

16,60

Mini bager

16,60

16,60

Kosilnica Ferrari

16,60

16,60

Poltovorni avto

7,24

7,24

Ostali manjši delovni stroji – kosilnice, škropilnice, žage, kose, vibra deska

5,53

5,53

 

10.         KOMUNALNA TAKSA

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena 1.1.2015

Vrednost točke v skladu z Odlokom o komunalnih taksah

0,13 €

0,13€

 

11.         GRAMOZ  IZ POLJČAN

 

Naziv

Dosedanja cena

1.1.2015

Sofinanciranje poljčanarja za 15 ton (en kamion)

95,00 €

95,00 €

 

12.        MRLIŠKA VEŽA VIDEM PRI PTUJU IN ZG. LESKOVEC

 

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena 1.1.2015

Uporaba in čiščenje mrliške veže

52,00 €

52,00 €

Uporaba prostora mrliške veže v primeru žare

18,00 €

18,00 €

Letna pristojbina za enojni in  žaro

22,50 €

22,50 €

Letna pristojbina za dvojni grob

28,90 €

28,90 €

Letna pristojbina za grobnico

58,20 €

58,20 €

Parcela za prvi pokop za enojni grob

84,60 €

84,60 €

Parcela za prvi pokop v dvojni grob

113,50 €

113,50 €

Parcela za prvi pokop v grobnico

282,80 €

282,80 €

Žarni grob

732,70 €

732,70 €

 

2.člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin veljati pa začne 01.01.2015.

 

Številka:03-01/2014-04

Datum:09.12.2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor