Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

410-45/2016-001

Občina:

Občina Zavrč

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zavrč

Predlagatelj:

Župan Občine Zavrč

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št, 94/07-UPB2, 27/08- odl.US, 76/05, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12-ZUJF); 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr., 110/11- ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13 ZIPRS1415 in 101/2013) in 14. člen Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) in Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zavrč

Datum:

25.2.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Zavrč

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor