Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB3, in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07, MUV, št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 20. redni seji, dne 23. aprila 2014 sprejel

S K L E P

o imenovanju nadomestnega namestnika člana Občinske

volilne komisije Občine Kungota

I.

Silvi Sever preneha mandat namestnice člana Občinske volilne komisije.

II.

Za preostanek mandatne dobe se kot nadomestni namestnik člana Občinske volilne komisije imenuje Anton Jurenec, rojen 20.03.1943, stanujoč Svečina 16 a, 2201 Zgornja Kungota.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 041-04/2012

Datum: 23. april 2014

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor