Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), je Občinski svet občine Cirkulane, na 22. redni seji, dne 16.4.2018, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

3. člen Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/07,11/10, 58/15) se spremeni tako, da se glasi:

(1) Priznanja občine Cirkulane so:

1. Plaketa občine Cirkulane,

2. Veliko zlato priznanje občine Cirkulane,

3. Veliko srebrno priznanje občine Cirkulane,

4. Veliko bronasto priznanje občine Cirkulane,

5. Priznanje občine Cirkulane,

6. Županovo priznanje občine Cirkulane

(2) Občina Cirkulane lahko podeljuje tudi naziv »Častni občan občine Cirkulane«.

 

2. člen

12. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/07,11/10, 58/2015) se spremeni tako, da se glasi:

(1) Veliko zlato priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane in delujejo najmanj 70 let.

(2) Veliko srebrno priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane in delujejo med 31 in 69 let.

(3) Veliko bronasto priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane in delujejo do 30 let.

 

3. člen

13. člen Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/07,11/10, 58/2015) se spremeni tako, da se glasi:

(1)     Veliko zlato priznanje vsebuje podatke o podelitvi in prejemniku ter podpis župana občine Cirkulane. Vloženo je v platneno vezano mapo, ki je modre barve, na kateri je vtisnjen zlat grb občine in zlat napis »Občina Cirkulane«.

(2)     Veliko srebrno priznanje vsebuje podatke o podelitvi in prejemniku ter podpis župana občine Cirkulane. Vloženo je v platneno vezano mapo, ki je modre barve, na kateri je vtisnjen srebrn grb občine in srebrn napis »Občina Cirkulane«.

(3)     Veliko bronasto priznanje vsebuje podatke o podelitvi in prejemniku ter podpis župana občine Cirkulane. Vloženo je v platneno vezano mapo, ki je modre barve, na kateri je vtisnjen bronast grb občine in bronast napis »Občina Cirkulane«.

(4)     KONČNA DOLOČBA

 

4. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-20/2018

Datum: 16.4.2018

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor