Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 24. 10. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi parc. št. 652/10 – pot v izmeri 1441 m2, parc. št. 652/11 – pot v izmeri 154 m2, parc. št. 652/12 – pot v izmeri 163 m2 in parc. št. 652/13 – pot v izmeri 50 m2, k.o. 983 Male Braslovče. Navedene parcele prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Občine Braslovče.

2.

Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.

3.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-629/2012

Braslovče, dne 24. oktobra 2012

Župan

Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor