Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica št. 9000-22/2019-0203-11b z dne 11. 7. 2019 objavljamo

 

C E N I K 

storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje 

 

Potrjene cene:

Vodarina

– vsi uporabniki storitev javne službe

 

NAZIV STORITVE

ENOTA MERE

CENA 

(EUR/m³ brez DDV)

VODARINA

0,6290

 

Cena omrežnine

– vsi uporabniki storitev javne službe

PREMER 

VODOMERA

FAKTOR 

OMREŽNINE

CENA NA MESEC 

(EUR/mesec brez DDV)

DN ≤ 20

1

7,7031

20 < DN < 40

3

23,1093

40 ≤ DN < 50

10

77,0310

50 ≤ DN < 65

15

115,5465

65 ≤ DN < 80

30

231,0930

80 ≤ DN < 100

50

385,1550

100 ≤ DN < 150

100

770,3100

 

(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17)).

Cene se uporabljajo od 1. avgusta 2019 dalje.

 

OKP javno podjetje za komunalne 

storitve Rogaška Slatina d.o.o. 

mag. Bojan Pirš 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor