Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 103. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI BLED

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/2009, 71/2012, 77/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2014).

 

2. člen

V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se:

 

·      doda:

159.1

512850

512852

O 512851

Pod hribom II

Z HŠ 68

29

V

232.

513970

513971

C 012070

Pešpot Njivice – Vila Bled - Mlino

C R1 209

972

P

 

·      spremeni:

68.

512330

512332

O 512331

Na plani II

Z HŠ 8

28

V

72.

512360

512361

C 150060

Partizanska cesta I

Z HŠ 22a

72

V

159.

512850

512851

C 013070

Pod hribom I

C 013070

313

V

 

·      črta:

115.

512580

512582

O 512581

Zagoriška cesta II

C R1 209

105

V

·      v zadnji vrstici se besedilo »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 65.384 m (65,384 km).« nadomesti s »66.155 m (66,155 km).«.

 

3. člen

H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2014-290(507), z dne 15. 12. 2014.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 034-7/2014-8

Bled, 23.12.2014

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor