Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08) je občinski svet občine Cirkulane na 22. redni seji, dne 20.3.2014 sprejel

 

SKLEP

O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA KULTURE ZA LETO 2014

 

1. člen

Občinski svet občine Cirkulane potrjuje Letni program kulture v občini Cirkulane za leto 2014.

 

2. člen

Sklep prične veljati takoj po sprejemu na občinskem svetu.

 

Številka: 007-65/2014

Datum: 20.3.2014

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor