Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07, MUV, št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 13. redni seji, dne 23. Januarja 2013 sprejel

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije

Občine Kungota

I.

Občinski svet Občine Kungota imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi

- Alenka Zgubič - predsednik,

- Sonja Draganič - namestnik predsednika,

- Brigita Marhold - član,

- Silva Sever - namestnik člana,

- Franc Kerenc - član,

- Nada Matjašič - namestnik člana,

- Peter Golob, ml.- član,

- Andreja Telebar - namestnik člana.

II.

Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let od dneva imenovanja na Občinskem svetu občine Kungota.

III.

Sedež Občinske volilne komisije Občine Kungota je Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

IV.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 041-04/2012

Datum: 23. januar 2013

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor