Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora, na svoji 29. seji dne 13.11.2013, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE KRANJSKA GORA

1. člen

V Statutu Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012)

se 7. člen, točka 9, spremeni tako, da se pred zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

» – skrbi za proizvodnjo in prodajo električne energije iz obnovljivih virov energije,«.

2. člen

Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.

3. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 030-1/2007-5

Kranjska Gora, dne 14.11.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor