Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Uradni list RS, št. 39/97, 33/2001, 74/2002) ter 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/2004, 18/2007 in MUV, št. 13/2008) je Občinski svet občine Kungota na 12. seji dne 21. decembra 2016 sprejel

 

S K L E P

o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v občini Kungota

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kungota za leto 2017 znaša =0,000345 EUR.

 

2. člen

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 01.01.2017 dalje.

 

3. člen

Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kungota, ki je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku MUV, št. 4/2015.

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 032-05/2016

Datum: 22. december 2016

 

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor