Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju

 

 

1

 

 

Financiranje funkcij Občine Komen, ter njenih nalog in s predpisi določenih namenov, se v obdobju od 1. 6. 2003 do 30. 6. 2003 začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Komen za leto 2002, za iste programe kot v letu 2002.

 

 

2

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. december 2002.

 

 

3

 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

 

 

4

 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6. 2003 dalje.

 

 

Št. 06202-06/03

 

 

Komen, dne 29. maja 2003.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor