Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-1/2019-1

Datum: 5.2.2019

 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

 

3. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 20. februarja 2019, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 9.1.2019 (zapisnik).

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 4.1.2019 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Seznanitev s pravnomočno sodno odločbo Upravnega sodišča RS (gradivo),

2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog - druga obravnava (gradivo),

3. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2019 (gradivo),

4. Program zimske službe na območju občine Gorje za leto 2019 (gradivo),

5. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo):

a) Predlog uskladitve poteka meje Občine Gorje z Občino Kranjska Gora in občino Bled,

b) ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje,

6. Informacije župana,

7. Pobude in vprašanja (gradivo).

 
Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor